Νέα


Δηλώσεις εγγραφής χειμ. εξαμήνου 2018-2019 sticky icon

Σύμφωνα με το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο, η προθεσμία δηλώσεων εγγραφής στο χειμερινό εξάμηνο 2018-2019 ορίζεται ως 31 Οκτωβρίου.

Η δήλωση εγγραφής εξαμήνου είναι υποχρεωτική για τους προπτυχιακούς φοιτητές όλων των Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσα από το περιβάλλον ηλεκτρονικής γραμματείας sis.auth.gr

Εγγραφές επιτυχόντων ΠΜΣ-Β’ Κύκλου

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Πληρ.:Ε. Ζαμπουρίδου
Τηλέφ.:2310-99.5246/99.5260                          

Θεσσαλονίκη, 19.10.2018 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

ΒΓ 930 (Γ. Παπαναστασίου)

Το  μεταπτυχιακό σεμινάριο του κ. Παπαναστασίου (ΙΒΓ 930) θα διδάσκεται κάθε Τετάρτη, 1.30 μ.μ., στην αίθουσα 104Α του Ν.Κ.

 

Εγγραφές των εισαγομένων με σοβαρές παθήσεις ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Οι επιτυχόντες αυτής της κατηγορίας  θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής μέσα το περιβάλλον register.auth.gr και να προσέλθουν στις γραμματείες με την αίτηση που θα εκτυπώσουν από το ίδιο περιβάλλον και με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο διάστημα από 18 Οκτωβρίου έως 26 Οκτωβρίου 2018

ΘΕΓ 847 (Θ.-Σ. Παυλίδου)

Το μεταπτυχιακό σεμινάριο Θεωρητικής & Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας ΘΕΓ 847 (Δευτέρα και Πέμπτη 16:00-18:30, 104Α) θα ξεκινήσει την Πέμπτη 1 Νοεμβρίου.

Η διδάσκουσα
Θ.-Σ. Παυλίδου

Υποτροφίες Αριστείας για σπουδές και έρευνα στην Ελβετία, ακ. έτους 2019-2020 (31.10.18)

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών (http://dps.auth.gr/el/node/3089) έχει αναρτηθεί συνοπτική περιγραφή και οι αντίστοιχες προκηρύξεις σχετικά με πρόγραμμα υποτροφιών αριστείας της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Ελβετίας, ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, για:

ΓΛΩ 388 (διδασκουσα Θεοδωροπούλου)

Το μάθημα της Τετάρτης 24/11/18 δεν θα γίνει λόγω απουσίας της διδάσκουσας σε συνέδριο. Θα αναπληρωθεί την Πέμπτη 15/11/19 στην αίθουσα 111. ώρα 13.30-16.

ΝΕΦ 204 (Λ. Βαρελάς)

Το μάθημα της Πέμπτης 18 Οκτωβρίου θα γίνει κανονικά με βάση το πρόγραμμα. Την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου θα αναπληρωθεί το μάθημα που δεν έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, στην αίθουσα 3 της νέας πτέρυγας, ώρες 11:00-13:30.

ΘΕΓ 803 (Α. Ρεβυθιάδου) - Έναρξη μαθημάτων

Το μάθημα ΘΕΓ 803 (13.30-16.00, 104α νκ) θα ξεκινήσει την Τρίτη  23 Οκτωβρίου.

Η διδάσκουσα
Α. Ρεβυθιάδου

ΘΕΓ 825 (Δ. Παπαδοπούλου) - Έναρξη μαθημάτων

Το μεταπτυχιακό μάθημα ΘΕΓ825 (διδάσκουσα: Δέσποινα Παπαδοπούλου) θα ξεκινήσει την Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου.

Θεατρική Ομάδα ΦΙΛολογίας (Θ.Ο.ΦΙΛ.) - Aνοιχτές πρόβες

Γνωστοποιήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας από τη Θεατρική Ομάδα ΦΙΛολογίας η παρακάτω ανακοίνωση.

----

ΝΕΦ 262 (Λ. Αραμπατζίδου)

Την Τρίτη 16/10 το μάθημα θα γίνει στο αμφ. Β νκ  (13.30-16.00) λόγω συνέλευσης του συλλόγου φοιτητών Φιλολογίας στο αμφ. Α νκ. 

ΔΙΔ ΛΟΓ 040 - Αλλαγή αίθουσας

Το μάθημα ΔΙΔ ΛΟΓ 040 (διδ. Ε. Χ. Πέτκου) θα γίνεται από την Πέμπτη 18/10 και στο εξής στην αίθ. 112 νκ την ίδια μέρα και ώρα (Πέμπτη 8.30-11.00).

Έναρξη μαθημάτων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Β΄ κύκλος)

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Πληρ.:Ε. Ζαμπουρίδου
Τηλέφ.:2310-99.5246/99 5260                                    

Θεσσαλονίκη, 8.10.2018 

 

 

ΘΕΓ 817 (Δ. Κουτσογιάννης)

Το μεταπτυχιακό μάθημα του Δ. Κουτσογιάννη ΘΕΓ 817 (Πολυγλωσσία και γλωσσική εκπαίδευση) θα ξεκινήσει την Τρίτη 23/10 στην αίθουσα 309 πκ. Ώρες: 18.30-21.00.

ΑΕΦ 520 (Α. Ρεγκάκος)

Τα μαθήματα θα αρχίσουν την Τρίτη 23 Οκτωβρίου.

ΙΒΓ 930 (Γ. Παπαναστασίου)

Το πρώτο Μεταπτυχιακό Σεμινάριο του κ. Γ. Παπαναστασίου (ΙΒΓ 930) θα γίνει, μόνο για αυτή τη βδομάδα, την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου, στις 13.30, στην αίθ. 104Α. Από την επόμενη εβδομάδα τα μαθήματα θα γίνονται κανονικά την Πέμπτη, στις 13.30, στην αίθ. 104Α, σύμφωνα με το Πρόγραμμα.

Εργαστήριο Αξιοποίησης Έρευνας & Καινοτομίας

Γνωστοποιήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας από το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΕΛΚΕ ΑΠΘ η παρακάτω ανακοίνωση.

----

Στο πλαίσιο της σύνδεσης της έρευνας που παράγεται στο ΑΠΘ με τις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας, το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΕΛΚΕ ΑΠΘ, διοργανώνει το Εργαστήριο Αξιοποίησης Έρευνας & Καινοτομίας με σκοπό την υποκίνηση και εκπαίδευση των ερευνητών (όλων των Τμημάτων και Βαθμίδων) στην αξιοποίηση της έρευνάς τους.