Νέα


Παράταση περιόδου διανομής συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2016 - 2017 (έως 2/6/2017) sticky icon

Σύμφωνα με το έγγραφο (http://eudoxus.gr/files/Paratasi_Earinou_2016-17_2.pdf) του Υπουργείου Παιδείας, η διανομή συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο παρατείνεται μέχρι και τις 2 Ιουνίου 2017.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ IOYNIOY 2017 sticky icon

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ε Μ Β Ο Λ Ι Μ Η     Ε Ξ Ε Τ Α Σ Τ Ι Κ Η

 

Ώρες συνεργασίας (Σ. Σταυρακοπούλου)

Οι ώρες συνεργασίας της κ. Σταυρακοπούλου δεν θα ισχύσουν την Παρασκευή 26-5, λόγω συμμετοχής της σε συνέδριο του Πανεπιστημίου μας.

Εμβόλιμη εξεταστική - Χ. Τσαγγάλης

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να εξεταστούν στα μαθήματα της εμβόλιμης εξεταστικής του κ. Τσαγγάλη παρακαλούνται να προσέλθουν στο γραφείο του (207 νκ) την Πέμπτη 8 Ιουνίου στις 17.30. Η εξέταση θα είναι προφορική.

Εξετάσεις αλλοδαπών φοιτητών του ΑΠΘ στην Ελληνική Γλώσσα - Ιούνιος 2017

Γνωστοποιήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας από το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ΑΠΘ η συνημμένη ανακοίνωση.

----

ΝΕΦ 240 (Σ. Σταυρακοπούλου)

 Το μάθημα θα εξεταστεί 21 και 22 Ιουνίου σύμφωνα με την κατάταξη που θα αναρτηθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας (2 Ιουνίου). 

ΓΛΩ 372 (Σταύρου - Αμβράζης) - Εμβόλιμη Εξεταστική

Το μάθημα θα εξεταστεί προφορικά στις 21 Ιουνίου, 13:00-14:00, στο γραφείο 301 π.κ. (Αμβράζης). Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που προτίθενται να δώσουν το μάθημα να ενημερώσουν τον διδάσκοντα με ηλεκτρονικό μήνυμα μέχρι την Κυριακή 18 Ιουνίου.

ΓΛΩ 392 (Αμβράζης) - Εμβόλιμη Εξεταστική

Το μάθημα θα εξεταστεί γραπτώς στις 21 Ιουνίου, 16:15-18:45, στην αίθουσα 101. Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που προτίθενται να δώσουν το μάθημα να ενημερώσουν τον διδάσκοντα με ηλεκτρονικό μήνυμα μέχρι την Κυριακή 18 Ιουνίου.

ΛΦΙ 162 Προφορική εξέταση - Δηλώσεις

Οι φοιτητές/ήτριες που ενδιαφέρονται να εξεταστούν στο μάθημα ΛΦΙ 162: Λατινική Ποίηση Ι στην εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2017 παρακαλούνται να καταθέσουν δήλωση συμμετοχής έως τις 16 - 06 - 2017 στη Βιβλιοθήκη Κλασικής Φιλολογίας και Αρχαίας Ιστορίας (201 ν.κ.).

Το πρόγραμμα της προφορικής εξέτασης θα ανακοινωθεί έγκαιρα.

Προκήρυξη υποτροφιών για την παρακολούθηση θερινών μαθημάτων Σερβικής γλώσσας (University of Belgrade)

Γνωστοποιήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων ΑΠΘ η παρακάτω ανακοίνωση.

----

Συμφωνία ΑΠΘ με το University of Belgrade, Σερβίας

Συνημμένο: 

Πρόγραμμα εξετάσεων Ξένων Γλωσσών Ιουνίου 2017

Το ακόλουθο πρόγραμμα της εξεταστικής, όσον αφορά τις ξένες γλώσσες, αφορά τους φοιτητές του Τμήματος Φιλολογίας προηγούμενων προγραμμάτων, πριν οι ξένες γλώσσες αφαιρεθούν από το ισχύον Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος.

ΝΕΦ 240 & ΝΕΦ 205 (Αικ. Τικτοπούλου) - Νέο

ΝΕΦ 240

Η αναπλήρωση της Τρίτης, 23/5 μεταφέρεται τη Δευτέρα 29/5, 18.30-21.00 στην 104 νκ.
Επίσης, το μάθημα της Τετάρτης 24/5 μεταφέρεται την Τρίτη 30/5, 13.30-16.00 στην 101 νκ.


ΝΕΦ 205

Η αναπλήρωση της Τετάρτης 24/5 μεταφέρεται την Παρασκευή 26/5, 13.30-16.00 στο αμφ. Α.

ΓΛΩ 302 (Μ. Καραλή) - Προφορική εξέταση

Το μάθημα θα εξεταστεί προφορικά σε διάφορες ημερομηνίες στο 304 π.κ.
Μπορείτε να δηλώσετε το όνομά σας για την ημέρα που θέλετε στο 309 π.κ. από 24/5

Μάθημα αναπλήρωσης ΓΛΩ 394 (Δ. Κουτσογιάννης)

26.5.2017: αίθουσα 14 Π.Κ., ώρα: 13.30 – 16.00

Μαθήματα αναπλήρωσης ΔΙΔ. ΓΛΩ 070 (Δ. Κουτσογιάννης)

25.5.2017: αίθουσα 13 Π.Κ. , ώρα: 18.30 – 21.00

26.5.2017: αίθουσα 14 Π.Κ., ώρα: 11.00 – 13.30