Νέα


ΝΕΦ 201 (Ιατρού) - Εξέταση

Οι φοιτήτριες και φοιτητές που δεν μπόρεσαν να εξεταστούν στο ΝΕΦ 201 λόγω παράλληλης εξέτασης μπορούν να εξεταστούν στις 26. 9 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30 στην αίθουσα 104 Α

Πρόγραμμα διδασκαλίας γαλλικής γλώσσας 2017-18

Με αφορμή την ανάρτηση του προγράμματος διδασκαλίας γαλλικής γλώσσας κατά το χειμερινό εξάμηνο, διευκρινίζεται ότι οι φοιτητές/-τριες του τρέχοντος προγράμματος Σπουδών στο Τμήμα Φιλολογίας πρέπει να καλύψουν τα προβλεπόμενα 240 ECTS με βάση ΜΟΝΟ τα αναγραφόμενα στον Οδηγό Σπουδών μαθήματα, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Τμήματος. 

Για οποιοδήποτε επιπλέον μάθημα παρακολουθήσουν, πρέπει να γνωρίζουν ότι τα ECTS που αντιστοιχούν σε αυτό, ΔΕΝ ΠΡΟΣΜΕΤΡΩΝΤΑΙ στα ως άνω 240ECTS.

Λ. Βαρελάς (ώρες συνεργασίας)

Όσοι φοιτητές θέλουν να δουν το γραπτό τους στο ΝΕΦ 205, να περάσουν από το γραφείο (208/4) τη Δευτέρα 25 Σεπετεμβρίου, ώρες 14:00-16:00.

Ώρες συνεργασίας (Αικ. Τικτοπούλου)

Αικ. Τικτοπούλου
Ώρες συνεργασίας για τον Σεπτέμβριο
(ισχύουν και για τους φοιτητές Erasmus)

Πέμπτη 7/9: 16.00-17.30
Παρασκευή 15/9: 14.00-16.00
Τρίτη 19/9: 14.30-16.00
Πέμπτη 21/9: 9.00-11.00
Δευτέρα 25/9: 11.00-13.00

ΓΛΩ 394 (Δ. Κουτσογιάννης) - Εξετάσεις

ΓΛΩ 394: Γλωσσική εκπαίδευση και νέες τεχνολογίες (Δ. Κουτσογιάννης)

Οι εξετάσεις του μαθήματος θα διεξαχθούν προφορικά (σύμφωνα με το πρόγραμμα) στο γραφείο 312 (παλιό κτήριο) του διδάσκοντος. Η εξέταση θα στηριχθεί στη γραπτή εργασία των φοιτητών/τριών.

Λ. Βαρελάς (ώρες συνεργασίας)

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να δουν το γραπτό τους στα μαθήματα ΝΕΦ 204 και ΝΕΦ 251 μπορούν να περάσουν από το γραφέιο 208/4 την Παρασκευή, 15.9.2017, ώρες 14:00-16:00.

ΑΕΦ 144 (Μ. Vöhler) - Eξετάσεις

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημά μου ΑΕΦ 144 να μου στείλουν μέϊλ <mvoehler@lit.auth.gr>
μέχρι τις 15.09. Δεν θα γίνουν γραπτές εξετάσεις (τις 15.09.), αλλά προφορικές εξετάσεις (τις 25. Σεπτεμβρίου στο γραφείο μου, 211, από τις 8:30-10:00 το πρωί).

ΝΕΦ 205 (Μ. Ιατρού) - Εξετάσεις

Εξετάσεις ΝΕΦ 205 (Διδ. Μ. Ιατρού) - Παρασκευή 15/9, 16.15‐18.45

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες να έχουν μαζί τους κόλλες αναφοράς.

ΜΕΦ 275 & ΜΕΦ 298 (Σ. Κοτζάμπαση) - Εξετάσεις

Οι εξετάσεις στα μαθήματα ΜΕΦ 275 και ΜΕΦ 298 (διδ. Σ. Κοτζάμπαση) θα γίνουν προφορικά την Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου, στις 10 π.μ. στο γραφείο 206ν.κ. Για τη συμμετοχή είναι απαραίτητη η ηλεκτρονική δήλωση μέχρι την Παρασκευή, 15.9.2017 (kotzabas@lit.auth.gr)