Νέα


ΝΕΦ 203 (Τρίτη 19/09/2017, 16.15-18.45) - Κατανομή αιθουσών

 Κ. ΤΙΚΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΜΦ Ανκ

 Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ   ΑΙΘ 101νκ

 Λ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΑΜΦ Βνκ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ - ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ:
Α) ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ (ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε.)
Β) ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ- ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε, ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2017-18

Εξέταση ΝΕΦ 202 (21/9/17)

Σταυρακοπούλου: αίθουσα 101

Μαρκομιχελάκη: αμφιθέατρο Α

Ώρες συνεργασίας (Αικ. Τικτοπούλου)

Αικ. Τικτοπούλου
Ώρες συνεργασίας για τον Σεπτέμβριο
(ισχύουν και για τους φοιτητές Erasmus)

Πέμπτη 7/9: 16.00-17.30
Παρασκευή 15/9: 14.00-16.00
Τρίτη 19/9: 14.30-16.00
Πέμπτη 21/9: 9.00-11.00
Δευτέρα 25/9: 11.00-13.00

ΛΦΙ 127 (22/9) - Κατανομή αιθουσών

ΛΦΙ 127, 22/9/2017, 13.30-16.00

Κατανομή στις αίθουσες

Α: ακρ. κ. Παπαγγελή (σειρά παρά σειρά, δύο ενδιάμεσες θέσεις κενές)

Β: ακρ. κ. Φραγκουλίδη (σειρά παρά σειρά, δύο ενδιάμεσες θέσεις κενές)

101:

(Μόνον εφόσον έχουν καλυφθεί οι θέσεις στα αμφιθέατρα!)

Μονές σειρές: ακρ. κ. Παπαγγελή (θέση παρά θέση)

ΜΕΦ 222 (20/9) - Αίθουσες εξέτασης

ΜΕΦ 222 - Τετάρτη 20/9

Αίθουσες εξέτασης:

Αμφ. Α: Μ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΎ

101: Σ. ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗ

112: Η. ΤΑΞΙΔΗΣ

ΔΠΜΣ «Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες – Ν&Ν»

Γνωστοποιήθηκαν στο Τμήμα Φιλολογίας από τον Διευθυντή του ΔΠΜΣ «Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες» η αίτηση, η προκήρυξη και η αφίσα του Διεπιστημονικού – Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΝAΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ – N&N” (ΔΠΜΣ Ν&Ν, ιστοσελίδα: http://nn.physics.auth.gr).

ΑΕΦ 105 - Κατανομή αιθουσών

ΑΕΦ 105: AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατανομή φοιτητών σε αίθουσες για την εξέταση του ΑΕΦ 105:

 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ: Α (Χ. Τσαγγάλης)

ΑΙΘΟΥΣΕΣ: Β (Ά. Λάμαρη)

ΑΙΘΟΥΣΕΣ: 101, 112 (Ευ. Σιστάκου)

Εγγραφές επιτυχόντων χωρίς ΑΜΚΑ

Γνωστοποιήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας από τη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοπιήσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων το συνημμένο έγγραφο.

ΑΕΦ 102 - Κατανομή αιθουσών

ΑΕΦ 102 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατανομή φοιτητών σε αίθουσες για την εξέταση του ΑΕΦ 102:

Αίθουσες: Α, Β, 112 (Α. Ρεγκάκος)

Αίθουσες: 101, 106, 107 (Χ. Τσαγγάλης)

Εξετάσεις ΝΕΦ 205 (15.9.2017) - Κατανομή αιθουσών

Μ. Ιατρού: Α

Λ. Βαρελάς: Β

Κ. Τικτοπούλου: 101

ΓΛΩ 394 (Δ. Κουτσογιάννης) - Εξετάσεις

ΓΛΩ 394: Γλωσσική εκπαίδευση και νέες τεχνολογίες (Δ. Κουτσογιάννης)

Οι εξετάσεις του μαθήματος θα διεξαχθούν προφορικά (σύμφωνα με το πρόγραμμα) στο γραφείο 312 (παλιό κτήριο) του διδάσκοντος. Η εξέταση θα στηριχθεί στη γραπτή εργασία των φοιτητών/τριών.

Υποτροφίες του Σλοβακικού Εθνικού Προγράμματος

Γνωστοποιήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας από το Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων & Υποτροφιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων το συνημμένο έγγραφο.

 

Υποτροφίες της Ελβετικής κυβέρνησης σε νέους ερευνητές

Γνωστοποιήθηκαν στο Τμήμα Φιλολογίας από το Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων & Υποτροφιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων τα συνημμένο έγγραφα.