Νέα


Σεμινάριο ΠΛ ΙΙ (φοιτητές Β' εξαμήνου)

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΛ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Έναρξη :  Τρίτη 13 & Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018

Tο επιμορφωτικό σεμινάριο Πληροφορικής για Φιλολόγους (ΠΛ ΙΙ) συνιστά διδακτική ενότητα με το μάθημα ΓΛΩ 304 και η παρακολούθησή του είναι υποχρεωτική. Η συμμετοχή στο  σεμινάριο πιστοποιείται με την επαρκή παρακολούθησή του.

ΓΣΓ 283 ( Ι. Ναούμ)

Το μάθημα της Πέμπτης 22/2 θα γίνει εκτάκτως τη Δευτέρα 26/2, στις 13.30, αιθ. 108 ν.κ.

ΑΕΦ 106 (Θ. Κουρεμένος)

ΑΕΦ 106 (Διδάσκων: Θεόκριτος Κουρεμένος)

20-2-2018

Τα μαθήματα θα αρχίσουν την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου. Το διδακτικό υλικό έχει αναρτηθεί στο elearning.auth (η πρόσβαση είναι ελεύθερη) και διατίθεται σε έντυπη μορφή από το φωτοτυπικό κέντρο του ΑΠΘ (ισόγειο της κεντρικής βιβλιοθήκης).

Θεόκριτος Κουρεμένος

ΑΕΦ 157 (Θ. Κουρεμένος)

ΑΕΦ 157 (Θεόκριτος Κουρεμένος)

20-2-2018

Τα μαθήματα θα αρχίσουν την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου. Το διδακτικό υλικό έχει αναρτηθεί στο elearning.auth (η πρόσβαση είναι ελεύθερη) και διατίθεται σε έντυπη μορφή από το φωτοτυπικό κέντρο του ΑΠΘ (ισόγειο της κεντρικής βιβλιοθήκης).

Θεόκριτος Κουρεμένος

ΑΕΦ 142 (Π. Κυριάκου)

Τα μαθήματα θα αρχίσουν την Παρασκευή 23/2 σύμφωνα με το πρόγραμμα. Παρακαλούνται οι φοιτήτριες/ές να εκτυπώσουν και να έχουν μαζί τους το σχεδιάγραμμα του μαθήματος, που έχει αναρτηθεί στο elearning. Επίσης να έχουν μαζί τους το κείμενο του Αγαμέμνονα του Αισχύλου (από την έκδοση της Οξφόρδης του D. Page) και να έχουν διαβάσει τους στίχους 1-254.

Πρόγραμμα Υποτροφιών ΥΠΠΕΘ 2018-1019

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί αναλυτική ανακοίνωση, με ενεργούς συνδέσμους προς όλες τις απαραίτητες πληφορορίες, σχετικά με το πρόγραμμα υποτροφιών του ΥΠΠΕΘ, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, στο πλαίσιο Διμερών Μορφωτικών Συμφωνιών με τις χώρες:

ΑΕΦ 153-Απολλώνιος Ρόδιος Αργοναυτικά 3ο βιβλίο (Ε. Σιστάκου)

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα ΑΕΦ 153 (διδ. Ε. Σιστάκου), παρακαλούνται να έχουν μαζί τους στο επόμενο μάθημα το Corpus του μαθήματος που έχει αναρτηθεί στο e-learning.

Πρόγραμμα μαθημάτων Γαλλικής γλώσσας

Γνωστοποιήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας από το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών η συνημμένη ανακοίνωση.

Διευκρινίζεται ότι οι φοιτητές/-τριες του τρέχοντος προγράμματος Σπουδών στο Τμήμα Φιλολογίας πρέπει να καλύψουν τα προβλεπόμενα 240 ECTS με βάση ΜΟΝΟ τα αναγραφόμενα στον Οδηγό Σπουδών μαθήματα, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Τμήματος.

Για οποιοδήποτε επιπλέον μάθημα παρακολουθήσουν, πρέπει να γνωρίζουν ότι τα ECTS που αντιστοιχούν σε αυτό, ΔΕΝ ΠΡΟΣΜΕΤΡΩΝΤΑΙ στα ως άνω 240 ECTS.

ΓΣΓ 231 (ΚΕ-ΠΑ, διδ: Ι.Ναούμ)

Το πρώτο μάθημα ΓΣΓ231 (ΚΕ-ΠΑ, διδ: Ι.Ναούμ) θα γίνει εκτάκτως την Τρίτη 27/2, ώρα 13.30 στο ΚΑ π.κ. και όχι την Παρασκευή 23/2.

ΝΕΦ 241 (Μαρκομιχελάκη) - Αλλαγή αίθουσας

ΑΛΛΑΓΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΝΕΦ 241 (Μαρκομιχελάκη)

Η παράδοση ΝΕΦ 241 "Βιτσέντζος Κορνάρος" στο εξής θα γίνεται στην αίθουσα 108 νκ. 

Αλλαγή σε μάθημα Παιδαγωγικής επάρκειας

Γνωστοποιήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας από τη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ότι στη λίστα των μαθημάτων παιδαγωγικής επάρκειας στο εαρινό εξάμηνο υπάρχει εκ παραδρομής το μάθημα Π2107 αντί του σωστού Π2108 "Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην εκπαίδευση" με 6 ECTS. 

ΝΕΦ 205 (Ε. Χ. Πέτκου) - Μάθημα αναπλήρωσης

Την Τετάρτη 21/2 θα πραγματοποιηθεί μάθημα αναπλήρωσης στο αμφιθέατρο Α, ν.κ., ώρα 13.30-16.00.

ΝΕΦ 251 (Λ. Αραμπατζίδου) - Προσθήκη μαθήματος

Παρακαλούνται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές να δουν στον Οδηγό Σπουδών την προσθήκη και τα περιεχόμενα του μαθήματος ειδίκευσης ΝΕΦ 251.

ΑΕΦ 102 & ΑΕΦ 143 (Α. Ρεγκάκος) - Έναρξη μαθημἀτων

Τα μαθήματα του κ. Ρεγκάκου ΑΕΦ 102 και ΑΕΦ 143 θα ξεκινήσουν την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018. 

ΝΕΦ 264 Νεοελληνική φιλολογία και πληροφορική (σεμινάριο) – Έναρξη μαθημάτων 13/2

Το μάθημα ΝΕΦ 264 θα διδαχθεί κατά το εαρινό εξάμηνο 2017-2018 μόνον από την Αικ. Τικτοπούλου. Το αντικείμενο του μαθήματος θα εστιάσει φέτος σε θέματα ψηφιακών νεοελληνικών σπουδών, με έμφαση στην “υπερκειμενική” λογοτεχνία, τις εκδοχές του κειμένου στο διαδίκτυο, τις ψηφιακές εκδόσεις και τη εξοικείωση με ψηφιακά εργαλεία για τη μελέτη και τη διδακτική των κειμένων. Τα μαθήματα γίνονται στην αίθ. 103, Τρίτη 16.00-18.30. Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 25 φοιτητές.

Διατμηματικό μάθημα γαλλικής γλώσσας (Α2) από το ΚΔΞΓ

Γνωστοποιήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας από το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών η συνημμένη ανακοίνωση.

Διευκρινίζεται ότι οι φοιτητές/-τριες του τρέχοντος προγράμματος Σπουδών στο Τμήμα Φιλολογίας πρέπει να καλύψουν τα προβλεπόμενα 240 ECTS με βάση ΜΟΝΟ τα αναγραφόμενα στον Οδηγό Σπουδών μαθήματα, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Τμήματος.

Για οποιοδήποτε επιπλέον μάθημα παρακολουθήσουν, πρέπει να γνωρίζουν ότι τα ECTS που αντιστοιχούν σε αυτό, ΔΕΝ ΠΡΟΣΜΕΤΡΩΝΤΑΙ στα ως άνω 240 ECTS.

 

Informations de l'Agence universitaire de la Francophonie en Europe de l'Ouest

Γνωστοποιήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων ΑΠΘ το παρακάτω μήνυμα της Συντονίστριας για την Γαλλοφωνία στο ΑΠΘ, Αναπληρώτριας Καθηγήτριας του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας κ. Τ. Δημητρούλια.

----

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Η Ένωση Γαλλόφωνων Πανεπιστημίων προκηρύσσει, μεταξύ άλλων πολλών  που μπορεί να σας ενδιαφέρουν και θα διαβάσετε παρακάτω, μέσω του 

Δηλώσεις εγγραφής εαρινού εξαμήνου 2017-2018

Σύμφωνα με το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο, η προθεσμία δηλώσεων εγγραφής εαρινού εξαμήνου 2017-2018 ολοκληρώνεται στις 28 Φεβρουαρίου.

Η δήλωση εγγραφής εξαμήνου είναι υποχρεωτική για τους προπτυχιακούς φοιτητές όλων των Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσα από το περιβάλλον ηλεκτρονικής γραμματείας sis.auth.gr

ΓΛΩ 302 & ΓΛΩ 341 (Γ. Γιαννάκης) - Έναρξη μαθημάτων

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΛΩ 302 και ΓΛΩ 341
Γ. Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Τα μαθήματα του Εαρινού Εξαμήνου 2017-18
ΓΛΩ 302 και ΓΛΩ 341

ΑΡΧΙΖΟΥΝ

την Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018 (ΓΛΩ 302)
και
τη Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2018 (ΓΛΩ 341)