Νέα


ΝΕΦ 204 (Α-ΚΑ) Αλλαγή αίθουσας

Το μάθημα ΝΕΦ 204 (Τμήμα Α-ΚΑ, διδ. Μ. Ιατρού) θα γίνεται στο εξής στην αίθ. 101 νκ την ίδια μέρα και ώρα (Τετάρτη 18.30-21.00).

ΑΕΦ 501 (Γ. Τζιφόπουλος/Α. Οικονομάκη)

Τα δύο πρώτα μαθήματα θα γίνουν Τετάρτη 17 και 24 Οκτωβρίου (13.30-16.00, αίθ. 201α). Τα υπόλοιπα μαθήματα θα γίνουν κανονικά, σύμφωνα με το πρόγραμμα.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ - ΛΦΙ 127 (ΜΕ-Ω), ΑΕΦ 101 (ΚΕ-ΠΑ), ΔΙΔ ΚΛΑΣ 010, ΝΕΦ 247

Το μάθημα ΛΦΙ 127 (Τμήμα ΜΕ-Ω, διδ. Στ. Φραγκουλίδης) θα γίνεται στο εξής στην αίθ. 106 νκ την ίδια μέρα και ώρα (Δευτέρα 11.00-13.30)

 

Το μάθημα ΔΙΔ ΛΟΓ 010 (διδ. Α. Λιανέρη) θα γίνεται στο εξής στο αμφ. Β νκ την ίδια μέρα και ώρα (Πέμπτη 11.00-13.30)

 

Το μάθημα ΑΕΦ 101 (Τμήμα ΚΕ-ΠΑ, διδ. Μ. Πλαστήρα) θα γίνεται στο εξής στην αίθ. 03 της νέας πτέρυγας την ίδια μέρα και ώρα (Τετάρτη 11.00-13.30).

 

ΝΕΦ 204 (Λ. Βαρελάς)

Το μάθημα της Πέμπτης 11 Οκτωβρίου 2018 δεν θα πραγματοποιηθεί.Η αναπλήρωσή του θα ανακοινωθεί την επόμενη εβδομάδα.

ΑΕΦ 546 (Α. Λιανέρη)

Οι δύο πρώτες συναντήσεις με τους μεταπτυχιακούς φοιτητές για το μάθημα ΑΕΦ 546 θα γίνουν την Πέμπτη 18 Οκτωβρίου και Πέμπτη 25 Οκτωβρίου στην αίθουσα 111 νκ και ώρα 13.30. Όλα τα επόμενα μαθήματα θα γίνουν κανονικά, συμφωνα με το πρόγραμμα.   

ΓΛΩ 301 (Α-Ζ) - Έναρξη μαθημάτων

Το μάθημα ΓΛΩ 301 (ακροατήριο Α-Ζ, Δευτέρα 18.30-21.00) θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου.

ΛΦΙ 560 (Θ. Αντωνιάδη)

Το μάθημα ΛΦΙ 560: ΕΠΟΣ του κ. Θ. Αντωνιάδη για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα θα ξεκινήσει κανονικά στις 17/10 και ώρα 4 μ.μ.

ΛΦΙ 567 (Θ. Παπαγγελής)

Η πρώτη συνάντηση του καθ. Θ. Παπαγγελή με τους μεταπτυχιακούς φοιτητές θα γίνει τη Δευτέρα 15/10 και ώρα 10 π.μ.

ΝΕΦ 259 & ΝΕΦ 203 (Αικ. Τικτοπούλου)

Αικ. Τικτοπούλου

Τα μαθήματα ΝΕΦ 259 (Δευτέρα 8/10) και ΝΕΦ 203 (Τρίτη, 9/10) δεν θα γίνουν.
Οι αναπληρώσεις τους θα ανακοινωθούν.