Νέα


Γ. Γιαννάκης - Ώρες συνεργασίας

Οι ώρες συνεργασίας του κ. Γιαννάκη έως το τέλος Ιανουαρίου θα είναι Δευτέρα και Τετάρτη 10.00-12.00.

Προφορική εξέταση ΛΦΙ 162 - Δηλώσεις

Οι φοιτητές/ήτριες που ενδιαφέρονται

να εξεταστούν στο μάθημα

ΛΦΙ 162: Λατινική Ποίηση Ι

στην εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου 2018

παρακαλούνται να καταθέσουν δήλωση

συμμετοχής έως τις 25- 01 - 2018

στη Βιβλιοθήκη Κλασικής Φιλολογίας

Ώρες συνεργασίας (Σ. Σταυρακοπούλου)

Ώρες συνεργασίας κατά την εξεταστική περίοδο: Τρίτη, 10-12

ΓΛΩ 373 (Δ. Παπαδοπούλου) - Εμβόλιμη εξέταση

Η εξέταση του μαθήματος ΓΛΩ 373 θα γίνει στις 8 φεβρουαρίου 2018, 19.00-21.30 στο αμφιθέατρο Α.

Εξέταση ΑΕΦ 158 (Θ. Κουρεµένος)-Αλλαγή ώρας

15-1-2017

Εξέταση ΑΕΦ 158 (Θ. Κουρεµένος)-Αλλαγή ώρας

H εξέταση θα γίνει την Τρίτη 23 Ιανουαρίου, όπως έχει προγραµµατιστεί, αλλά στις 16.15-18.45, µαζί µε την εξέταση του ΑΕΦ 105, στην αίθουσα 101 ν.κ.

Θεόκριτος Κουρεµένος

ΑΕΦ 104 (Α. Λάμαρη) - Εμβόλιμη εξέταση

Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΕΦ 104 (ΕΜΒΟΛΙΜΗ) ΤΗΣ Κ.  ΛΑΜΑΡΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23/1, ΣΤΙΣ 16.15 ΣΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Α.

ΛΦΙ 128 (Ε. Καρακάσης) - Εμβόλιμη εξέταση

Η εμβόλιμη εξεταστική στο μάθημα ΛΦΙ 128 θα γίνει προφορικά την Πέμπτη 18.1.2018 στις 9.00 π.μ. στο γραφείο 214 ν.κ.

ΛΦΙ 126 (Εμβόλιμη Εξεταστική – Χρ. Τσίτσιου)

Το μάθημα θα εξεταστεί προφορικά στις 8/2/2018, ημέρα Πέμπτη, στις 10.00 π.μ., στο γραφείο της διδάσκουσας (204 νκ).

ΑΕΦ 106 (Ε. Αλεξίου) Εμβόλιμη εξεταστική

Το μάθημα θα εξεταστεί προφορικά στο γραφείο 213 ν.κ., την Παρασκευή (2/2), στις 8.30. Όσοι θα συμμετάσχουν στην εξέταση παρακαλώ να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση του διδάσκοντος μέχρι τις 28/1.

ΓΛΩ 396 (Α. Ρεβυθιάδου) - Εξέταση

Η εξέταση του μαθήματος ΓΛΩ 396 θα γίνει προφορικά στις 08.02.2018, ώρα: 15.00, στο γραφείο της διδάσκουσας (303, π.κ).

Η διδάσκουσα