Νέα


ΝΕΦ 264 (Αικ. Τικτοπούλου)

Το μάθημα της Τρίτης 20/3 δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω ασθένειας. Η αναπλήρωση θα ανακοινωθεί.

Ώρες συνεργασίες - Αρχείο Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (Ε. Χ. Πέτκου)

Οι ώρες συνεργασίας της Τρίτης 20 Μαρτίου δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω ακαδημαϊκής υποχρέωσης της διδάσκουσας. Για τον ίδιο λόγο το Αρχείο Νεοελληνικής Λογοτεχνίας θα είναι κλειστό την ίδια μέρα.

Την Πέμπτη 22 Μαρτίου η κ. Πέτκου θα βρίσκεται στην αιθ. 101 π.κ. (Αρχείο Νεοελληνικής Λογοτεχνίας) κατά τις ώρες συνεργασίας.

ΓΛΩ 304 (M. Θεοδωροπούλου)

Tο μάθημα της Παρασκευής 30/3/18 θα γίνει τη Δευτέρα 26/3/18, ώρα 13.30 στην 108 ν.κ.

Το μάθημα της Παρασκευής 20/4/18 θα γίνει τη Δευτέρα 16/4/18, ώρα 13.30 στην 108 ν.κ.

Ώρες συνεργασίας (Λ. Αραμπατζίδου)

Οι ώρες συνεργασίας της Πέμπτης 22 Μαρτίου δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω ακαδημαϊκής υποχρέωσης της διδάσκουσας. Θα αναπληρωθούν με ηλεκτρονική επικοινωνία και ad hoc συναντήσεις.

ΓΣΓ 231 (Ι. Ναούμ)

Το σημερινό (16/3/2018) μάθημα ΓΣΓ 231 (Διδ. Ι Ναούμ) δεν θα γίνει για έκτακτους λόγους. 

Δεν θα πραγματοποιηθεί και το μάθημα της επόμενης Παρασκευής 23/3/2018 λόγω προγραμματισμένης απουσίας της διδάσκουσας.

 

Οι αναπληρώσεις και τα επόμενα μαθήματα ορίζονται ως εξής:

Τρίτη 27 Μαρτίου, 13.30-16.00, αμφιθέατρο νέας πτέρυγας

Παρασκευή 30 Μαρτίου, 18.30-21.00, αιθ. 101 νκ

Τρίτη 17 Απριλίου, 13.30-16.00, αμφιθέατρο νέας πτέρυγας

ΝΕΦ 266 (Διδακτική της Νεότερης Λογοτεχνίας)

Το μάθημα της Πέμπτης 22 Μαρτίου 2018 δεν θα γίνει. Η αναπλήρωσή του θα οριστεί σε συνεννόηση με τους τους φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα και θα ανακοινωθεί εγκαίρως.

ΓΣΓ 283 ( Ι. Ναούμ) - μάθημα αναπλήρωσης

Τρίτη 13/3/2018, 13.30-16.00, αιθ. 104Α νκ

ΓΣΓ 286 (Β. Καραφουλίδου) - αλλαγή αίθουσας

Το μάθημα ΓΣΓ 286 θα γίνεται στο εξής στην αίθουσα 13 πκ ίδια μέρα και ώρα.

ΠΛ ΙΙ (Τρίτη 9.00-10.00 & 10.00-11.00)

Το μάθημα ΠΛΙΙ της Τρίτης 13/03/2018, 9.00-10.00 & 10.00-11.00 θα γίνει εκτάκτως στο Σπουδαστήριο Γλωσσολογιας (309 π.κ.).

Τα επόμενα μαθήματα των Τμημάτων της Τρίτης 9.00-10.00 & 10.00-11.00 θα γίνουν στη νησίδα Η/Υ του Τμήματος Φιλολογίας (423 ν.κ.).

ΓΣΓ 292 (Γ. Τεμπρίδου) - αλλαγή αίθουσας

Το μάθημα θα γίνεται στο εξής στην αίθουσα 111 νκ ίδια μέρα και ώρα.