Νέα


ΝΕΦ 201 (Α. Καπλάνης) - Αναπληρώσεις

Πέμπτη 7/12, 18.30-21.00, αμφ. Α

Για τα μαθήματα ΝΕΦ 201 της 14ης Δεκεμβρίου που θα χαθούν θα γίνουν οι παρακάτω αναπληρώσεις:

Τετάρτη 13/12, 8.30-11.00, αμφ. Β

Πέμπτη 21/12, 18.30-21.00, αμφ. Α

ΝΕΦ 203 (Μ. Βασιλειάδη) - Εμβόλιμα μαθήματα

Δευτέρα 18/12/17, 8.30.11.00, αιθ. 108 ν.κ. 

Δευτέρα 8/1/18, 8.30-11.00, αιθ. 108 ν.κ. 

Ώρες συνεργασίας (Αικ. Τικτοπούλου)

Οι ώρες συνεργασίας της Δευτέρας 4.12 δεν θα πραγματοποιηθούν.

ΓΛΩ 344 (Σ. Τσοχατζίδης) - Αναπλήρωση

Την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017, εκτός του προγραμματισμένου μαθήματος στην αιθ. 101 νκ (16:00-18:30), θα γίνει εμβόλιμο μάθημα στην αίθ. 112 νκ (18:30-21:00), προς αναπλήρωση του μαθήματος της Παρασκευής 15 Δεκεμβρίου 2017, που δεν θα πραγματοποιηθεί.

ΔΙΔ ΛΟΓ 040 (Ε. Πέτκου) - Μάθημα αναπλήρωσης

Θα γίνει μάθημα αναπλήρωσης του μαθήματος ΔΙΔ ΛΟΓ 040 (Διδ. Ε. Πέτκου) τη Δευτέρα 4/12, αιθ. 108 νκ, ώρα 16.00-18.30.

ΑΕΦ 101 (Στ. Ματθαίος): Εμβόλιμα μαθήματα

Εμβόλιμα μαθήματα του ΑΕΦ 101 (ακροατήριο Στ. Ματθαίου) θα πραγματοποιηθούν κατά το εξής πρόγραμμα:

Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2017, ώρα 18.30-21.00, Αμφ. Α και
Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2017, ώρα 18.30-21.00, Αμφ. Α.

ΓΛΩ 359 (Μ. Καραλή) - Εμβόλιμα

Δευτέρα 27/11, 13.30-16.00, αιθ. 13 πκ

Δευτέρα 04/12, 13.30-16.00, αιθ. 13 πκ

Δευτέρα 11/12, 13.30-16.00, αιθ. 13 πκ

ΔΙΔ ΛΟΓ 040 - Αλλαγή μέρας και ώρας

Το μάθημα ΔΙΔ ΛΟΓ 040 θα γίνεται στο εξής κάθε Τετάρτη 8.30-11.00 στην αίθουσα 108 νκ. 

Επόμενο μάθημα: Τετάρτη 8 Νοεμβρίου