Σπουδές


ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Οι προπτυχιακές σπουδές του Τμήματος Φιλολογίας διαρκούν οκτώ εξάμηνα και διαρθρώνονται σε δύο κύκλους των τεσσάρων εξαμήνων ο καθένας. Ο πρώτος κύκλος, διετούς διάρκειας, περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα και από τους τρεις τομείς. Ο δεύτερος κύκλος, επίσης διετούς διάρκειας, οδηγεί στην απόκτηση μιας από τις τρεις ειδικότητες που προσφέρει το Τμήμα και που αντιστοιχούν στους τρεις Τομείς του: Κλασικής Φιλολογίας, Μεσαιωνικής και Νεότερης Ελληνικής Φιλολογίας, Γλωσσολογίας.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) διαρθρώνεται σε δύο κύκλους:
α) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) το οποίο απονέμεται ύστερα από την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών, ο οποίος διαρκεί τέσσερα διδακτικά εξάμηνα και περιλαμβάνει την παρακολούθηση μαθημάτων και τη συγγραφή διπλωματικής εργασίας, με τις παρακάτω ειδικεύσεις:

Τομέας Κλασικής Φιλολογίας
Ι. Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας
ΙΙ. Λατινικής Φιλολογίας

Τομέας Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας
Ι. Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας
ΙΙ. Νεοελληνικής Φιλολογίας
ΙΙΙ. Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας

Τομέας Γλωσσολογίας
Ι. Θεωρητικής Γλωσσολογίας
ΙΙ. Εφαρμοσμένης  Γλωσσολογίας
ΙΙΙ. Ιστορικής και Βαλκανικής Γλωσσολογίας

β) Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.) το οποίο είναι ενιαίο και απονέμεται ύστερα από την ολοκλήρωση και του δεύτερου κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών, ο οποίος διαρκεί έξι διδακτικά εξάμηνα και περιλαμβάνει την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής παράλληλα με την παρακολούθηση σεμιναρίων, ημερίδων και Colloquia.


Στις 13.3.2013 κοινοποιήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας η έγκριση από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης (συνεδρία 132/24-8-2011) του Νέου Eσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Προγράμματος Mεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του ΑΠΘ. Ο νέος Κανονισμός Λειτουργίας θα ενσωματωθεί στον Οδηγό Σπουδών του επόμενου ακαδημαϊκού έτους 2013-14 και θα ισχύει για τους τους νεοεισερχόμενους φοιτητές/τριες.

H προκήρυξη νέων θέσεων στο Π.Μ.Σ. ανακοινώνεται πέντε μήνες πριν από τη διεξαγωγή των εξετάσεων.

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Το Τμήμα Φιλολογίας μετέχει στα ακόλουθα Διατμηματικά Προγράμματα Mεταπτυχιακών Σπουδών:

1. Σπουδές Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού, το οποίο συνδυάζει διδασκαλία εξ αποστάσεως μέσω του διαδικτύου στη διάρκεια του χειμώνα και εντατικά σεμινάρια έξι εβδομάδων στη διάρκεια του καλοκαιριού. 

2. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διερμηνείας και Μετάφρασης, το οποίο έχει ως αντικείμενο την εξασφάλιση άρτιας επαγγελματικής εκπαίδευσης διερμηνέων και μεταφραστών σύγχρονων γλωσσών καθώς και την ανάπτυξη της γνώσης και της έρευνας στο πεδίο της Μεταφρασιολογίας. 


To Τμήμα Φιλολογίας μετείχε, ως επισπεύδoν τμήμα, στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Νεοελληνικές Σπουδές και Πολιτισμός (Ευρωπαϊκός, Βαλκανικός, Ανατολικός) από την έναρξή του κατά το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999. Επίσης, το Τμήμα Φιλολογίας μετείχε στο Διατμηματικό Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Α.Π.Θ. για θέματα φύλου και ισότητας (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ/4.2.1Β) από την έναρξή του (2003-2004) έως τη λήξη του (31/8/2008). Ορισμένα από τα μαθήματα που είχαν ενταχθεί στο Πρόγραμμα εξακολουθούν να προσφέρονται και μετά τη λήξη του.

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΞΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

La Trobe University, University of Salzburg, Bulgarina Aacademy of Sciences, University of St. Kliment Ohridski, State Byelorussia University & State Technological University, University of York (Canada), University Marc Bloch of Strasbourg I, Shota Rustaveli University of Batumi, University of Cologne, University of Leizpig, Universidad Nacional Autonoma de Mexico, University of Lodz, Lomonosov State University, Kuban State University, University of Belgrade, University of Novi Sad, Comenius University, Kiev National ‘Taras Shevchenko’ University, Ivan Frako State University in Lviv, Odessa National State University, National Tavrida University, The Ohio State University.