Νέα


ΑΕΦ 106 (Θ. Κουρεμένος)

ΑΕΦ 106 (Διδάσκων: Θεόκριτος Κουρεμένος)

20-2-2018

Τα μαθήματα θα αρχίσουν την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου. Το διδακτικό υλικό έχει αναρτηθεί στο elearning.auth (η πρόσβαση είναι ελεύθερη) και διατίθεται σε έντυπη μορφή από το φωτοτυπικό κέντρο του ΑΠΘ (ισόγειο της κεντρικής βιβλιοθήκης).

Θεόκριτος Κουρεμένος

ΑΕΦ 157 (Θ. Κουρεμένος)

ΑΕΦ 157 (Θεόκριτος Κουρεμένος)

20-2-2018

Τα μαθήματα θα αρχίσουν την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου. Το διδακτικό υλικό έχει αναρτηθεί στο elearning.auth (η πρόσβαση είναι ελεύθερη) και διατίθεται σε έντυπη μορφή από το φωτοτυπικό κέντρο του ΑΠΘ (ισόγειο της κεντρικής βιβλιοθήκης).

Θεόκριτος Κουρεμένος

ΑΕΦ 142 (Π. Κυριάκου)

Τα μαθήματα θα αρχίσουν την Παρασκευή 23/2 σύμφωνα με το πρόγραμμα. Παρακαλούνται οι φοιτήτριες/ές να εκτυπώσουν και να έχουν μαζί τους το σχεδιάγραμμα του μαθήματος, που έχει αναρτηθεί στο elearning. Επίσης να έχουν μαζί τους το κείμενο του Αγαμέμνονα του Αισχύλου (από την έκδοση της Οξφόρδης του D. Page) και να έχουν διαβάσει τους στίχους 1-254.

ΑΕΦ 153-Απολλώνιος Ρόδιος Αργοναυτικά 3ο βιβλίο (Ε. Σιστάκου)

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα ΑΕΦ 153 (διδ. Ε. Σιστάκου), παρακαλούνται να έχουν μαζί τους στο επόμενο μάθημα το Corpus του μαθήματος που έχει αναρτηθεί στο e-learning.

ΛΦΙ 164 (Ε. Καρακάσης) - Έναρξη μαθημάτων

Τα μαθήματα ΛΦΙ 164 (διδ. Ε. Καρακάσης, Πέμπτη 8.30-11.00) θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 1 Μαρτίου σὐμφωνα με το πρόγραμμα. 

ΓΣΓ 231 (ΚΕ-ΠΑ, διδ: Ι.Ναούμ)

Το πρώτο μάθημα ΓΣΓ231 (ΚΕ-ΠΑ, διδ: Ι.Ναούμ) θα γίνει εκτάκτως την Τρίτη 27/2, ώρα 13.30 στο ΚΑ π.κ. και όχι την Παρασκευή 23/2.

ΝΕΦ 241 (Μαρκομιχελάκη) - Αλλαγή αίθουσας

ΑΛΛΑΓΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΝΕΦ 241 (Μαρκομιχελάκη)

Η παράδοση ΝΕΦ 241 "Βιτσέντζος Κορνάρος" στο εξής θα γίνεται στην αίθουσα 108 νκ. 

ΜΕΦ 222 (Ι. Βάσσης) - Έναρξη μαθημάτων

Το μάθημα ΜΕΦ 222 (Α-ΚΑ) του κ. Βάσση θα αρχίσει την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018 σύμφωνα με το πρόγραμμα.

ΝΕΦ 251 (Λ. Αραμπατζίδου) - Προσθήκη μαθήματος

Παρακαλούνται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές να δουν στον Οδηγό Σπουδών την προσθήκη και τα περιεχόμενα του μαθήματος ειδίκευσης ΝΕΦ 251.

ΑΕΦ 102 & ΑΕΦ 143 (Α. Ρεγκάκος) - Έναρξη μαθημἀτων

Τα μαθήματα του κ. Ρεγκάκου ΑΕΦ 102 και ΑΕΦ 143 θα ξεκινήσουν την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018.