Νέα


Ώρες συνεργασίας (Χρ. Τσίτσιου)

Οι ώρες συνεργασίας δεν θα ισχύσουν στις 7 και τις 8 Νοεμβρίου.

ΔΙΔ ΛΟΓ 040 - Αλλαγή μέρας και ώρας

Το μάθημα ΔΙΔ ΛΟΓ 040 θα γίνεται στο εξής κάθε Τετάρτη 8.30-11.00 στην αίθουσα 108 νκ. 

Επόμενο μάθημα: Τετάρτη 8 Νοεμβρίου

΄Ωρες συνεργασίας (Μ. Χρυσανθόπουλος)

Οι συνεργασίες του κ. Χρυσανθόπουλου σήμερα, 2/2/17, δεν θα πραγματοποιηθούν. Παρακαλώ, αν χρειάζεται, επικοινωνείστε στο cryssant@lit.auth.gr.

ΓΛΩ 861 (Μ. Καραλή)

Το μάθημα ΓΛΩ 861 (Διδ. Μ. Καραλή) της Τετάρτης 1 Νοεμβρίου δεν θα πραγματοποιηθεί.

ΓΣΓ 228 (Πε-Ω, Ι. Ναούμ) - Αναβολή αναπλήρωσης

Η προγραμματισμένη αναπλήρωση του ΓΣΓ 228 για την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου μετατίθεται λόγω ασθένειας της διδάσκουσας την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου, ώρα 13.30-16.00 στο αμφ. Β νκ.

ΝΕΦ 204 (Μ. Ιατρού) - Αλλαγή αίθουσας

Το μάθημα ΝΕΦ 204 (Τμήμα: Α-Κα, Διδ. Μ. Ιατρού) θα γίνεται στο εξής στην αίθουσα 112 νκ την ίδια μέρα και ώρα (Τρίτη 16.00-18.30).

ΑΕΦ 105 (Χ. Τσαγγάλης)

Το μάθημα ΑΕΦ 105 (διδάσκων: Χ. Τσαγγάλης) της Τρίτης 31.10.2017 που δεν έγινε λόγω κωλύματος του διδάσκοντα θα αναπληρωθεί την Τετάρτη 8.11.2017 στις 13.30 στην αίθουσα 108 του ν.κ. της Φιλοσοφικής Σχολής.

Χρήστος Τσαγγάλης.

Ώρες συνεργασίας (Αικ. Τικτοπούλου)

Οι ώρες συνεργασίας της Τετάρτης 1/11 θα γίνουν 13.30-14.30

ΓΛΩ 812 (Α. Ρεβυθιάδου)

Το μάθημα ΓΛΩ812 θα γίνει την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 11.00-13.30 στην αίθουσα 02 ν.πτ.

Η διδάσκουσα
Ανθή Ρεβυθιάδου

ΝΕΦ 600 - Προγραμματισμός μαθημάτων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΝΕΦ 600

Όλα τα μαθήματα θα γίνονται στην αίθουσα 208, τις ώρες 16.00-18.30. 

 

Ημερομηνία

Διδάσκων

Παρασκευή 3/11, 10/11, 24/11

 

Μ. Ιατρού