ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ (ΠΟΛΥ)ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΙΙΙ


Κωδικός: 
ΓΣΓ 292
Πιστωτικές μονάδες: 
6 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


Ο Ελύτης μεταφραστής: θέατρο, ποίηση, φιλοσοφία.

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Τεμπρίδου Γιώτα Κατόπιν συνεννόησης