ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ


Κωδικός: 
ΔΙΔ ΛΟΓ 040
Πιστωτικές μονάδες: 
6 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


Το μάθημα προσφέρεται μόνον σε φοιτητές/ήτριες του 6ου εξαμήνου για την απόκτηση του ΠΠΔΕ. Είναι υποχρεωτικό για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που ακολουθούν την ειδίκευση ΜΝΕΣ και επιλεγόμενο από όσους και όσες ακολουθούν τις άλλες ειδικεύσεις του Τμήματος.

Προϋπόθεση για να επιλέξουν το μάθημα οι φοιτητές/ήτριες (ανεξαρτήτως ειδίκευσης) είναι να έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς 3 μαθήματα του Τομέα ΜΝΕΣ.

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Αναπ... Βαρελάς Λάμπρος 2310997012 208/4 ν.κ.
Επίκ... Μαρκομιχελάκη Αναστασία 2310 997522 202 ν.κ. Kατόπιν ηλεκτρονικής συνεννόησης
ΕΔΙΠ Πέτκου Ευθυμία 2310 997028 208/16 ν.κ. Kατόπιν ηλεκτρονικής συνεννόησης
Αναπ... Τικτοπούλου Αικατερίνη 2310 997056 424/Α ν.κ.