ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΙΙ


Κωδικός: 
ΓΣΓ 288
Πιστωτικές μονάδες: 
6 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


Νεοελληνικός Διαφωτισμός: Οι γλωσσικές, οι πολιτικές και οι κοινωνικές ιδέες

Βοηθητικό Υλικό: 
Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
ΕΔΙΠ Καραφουλίδου Βασιλική 2310 997017 208/8 ν.κ.
Επίκ... Ναούμ Ιωάννα 2310 997007 424 ν.κ.