Νέα


Ώρες συνεργασίας (Τ. Μαρκομιχελάκη)

Στη διάρκεια της εξεταστικής: Πέμπτη 24/1: 9.00-11.00, Πέμπτη 31/1: 9.00-11.00, Τρίτη 5/2: 15.00-16.00

ΓΛΩ 388 (Μ. Θεοδωροπούλου)

Το σημερινό μάθημα θα γίνει κανονικά. (αίθουσα 108 νκ, ώρα: 13.30-16:00)

ΔΙΔ ΚΛΑΣ (Α. Λιανέρη)

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών το τελευταίο μάθημα της 10ης Ιανουαρίου δεν θα πραγματοποιηθεί. Η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των εργασιών είναι η 23η Ιανουαρίου. Οι εργασίες θα κατατεθούν και σε έντυπη μορφή (στη θυρίδα της διδάσκουσας) και ηλεκτρονικά σε μορφή word ή pdf στη διεύθυνση alelia@lit.auth.gr. Οι φοιτητές που χρειάζονται να συζητήσουν για τις εργασίες τους καλούνται να επικοινωνήσουν ηλεκτρονικά με τη διδάσκουσα. 

ΑΕΦ 501 (Γ. Τζιφόπουλος-Ν. Οικονομάκη)

Το μάθημα της Πέμπτης 10/1/2019 δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

ΑΕΦ 103 (Ι.Ζ. Τζιφόπουλος)

Την Πέμπτη 10.1.2019, λόγω των καιρικών συνθηκών, δεν θα πραγματοποιηθεί το τελευταίο μάθημα (η ύλη για τις εξετάσεις ΔΕΝ περιλαμβάνει τα κεφάλαια 69-85 του βιβλίου Γ).

ΑΕΦ 105 (Α. Λάμαρη)

ΤΟ ΑΥΡΙΑΝΟ ΜΑΘΗΜΑ (10/1/2019) ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΑΚΡΑΙΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ. ΘΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΘΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019, ΩΡΑ 08.30 πμ, ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ 101’.

ΑΕΦ 144 (Χ. Τσαγγάλης)

Ανακοινώνεται ότι λόγω προβλημάτων εξαιτίας της κακοκαιρίας το αυριανό μάθημα (10/1/2019) αναβάλλεται. Θα διεξαχθεί την Τρίτη 15.1.2019 στο Αμφ. Α στις 8.30 π.μ.

 

Χρήστος Τσαγγάλης.

ΛΦΙ 163 (ακροατήριο Θάλειας Παπαδοπούλου)

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών το μάθημα της 10ης Ιανουαρίου δεν θα πραγματοποιηθεί. Η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των εργασιών είναι η 23η Ιανουαρίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξεταστικής. Οι εργασίες θα αποστέλλονται μόνον ηλεκτρονικά και σε μορφή pdf στη διεύθυνση pthaleia@lit.auth.gr. Δεν θα υπάρξει γραπτή εξέταση.

ΓΛΩ 375 (M. Καραλή)

Ύστερα από προσωπική επικοινωνία με πολλούς/-ές φοιτητές/-τριες που δυσκολεύονται από το χιόνι να έρθουν σήμερα, 9-1- 2019 στη σχολή, το σημερινό μάθημα του ΓΛΩ 375 ακυρώνεται.

Μ. Καραλή

ΔΙΔ ΓΛΩ 070 (Δ. Κουτσογιάννης)

Το σημερινό μάθημα δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. Η αναπλήρωση των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

Παρασκευή 11/1: 9.00 – 11.00 και 11.00-13.30 (13 Π.Κ.) (δύο μαθήματα)

Δευτέρα 14/1: 18.30-21.00 (108 ν.κ.)