Αλλαγή αίθουσας ΑΕΦ 157 (διδ. Α. Λιανέρη)


Αλλαγή αίθουσας ΑΕΦ 157 (διδ. Α. Λιανέρη)

 
Το μάθημα ΑΕΦ 157 θα διεξάγεται στην αίθουσα 201α (νκ).