Νέα


ΛΦΙ 163 (Παπαδοπούλου) - Εναρξη μαθημάτων

21/2, σύμφωνα με το πρόγραμμα

ΑΕΦ 148 (Τζιφόπουλος/Οικονομάκη) - Έναρξη μαθημάτων

Το πρώτο μάθημα στο ΑΕΦ 148 (Τζιφόπουλος/Οικονομάκη, Εισαγωγή στην Επιγραφική) θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 19.2.2019.

ΑΕΦ 142 Φροντιστήριο: Ομηρικοί Ύμνοι

Το πρώτο μάθημα στο ΑΕΦ 142 Φροντιστήριο: Ομηρικοί Ύμνοι θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 18.2.2019.

Ώρες συνεργασίας (Ν. Αμβράζης)

Οι ώρες γραφείου του κου Αμβράζη μέχρι και τις 8/2 τροποποιούνται ως εξής: Πέμπτη 12 -2, Παρασκευή 12-2.

Υπογραφές Erasmus από συντονιστή ECTS κ. Καπλάνη

Παρακαλούνται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που χρειάζονται υπογραφή από τον κ. Καπλάνη να καταθέτουν τα σχετικά έγγραφα στο γραφείο Erasmus του Πανεπιστημίου. Ο κ. Καπλάνης θα τα υπογράψει την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου και θα βρίσκεται στο γραφείο την ίδια μέρα (ώρα 12.00-13.00) για συνεργασία με τις φοιτήτριες και τους φοιτητές. 

Δ. Κουτσογιάννης (συνεργασία κατά τον Ιανουάριο)

Η συνεργασία με φοιτητές/τριες κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου θα πραγματοποιείται μετά από ηλεκτρονική επικοινωνία.

Ώρες συνεργασίας (Ε. Χ. Πέτκου)

Στη διάρκεια της εξεταστικής: Τρίτη: 9.00-10.00 και 13.00-14.00 ή κατόπιν ηλεκτρονικής συνεννόησης.

Ώρες συνεργασίας (Μ. Θεοδωροπούλου)

Ώρες συνεργασίας στη διάρκεια της εξεταστικής: Τριτη 9:00-11:30