ΔΙΔ ΛΟΓ 040 (διδ. Ε. Χ. Πέτκου) & ΝΕΦ 203 (διδ. Ε. Χ. Πέτκου): Αναπληρώσεις μαθημάτων


ΔΙΔ ΛΟΓ 040 (διδ. Ε. Χ. Πέτκου) & ΝΕΦ 203 (διδ. Ε. Χ. Πέτκου): Αναπληρώσεις μαθημάτων

Για το ΔΙΔ ΛΟΓ 040 την Πέμπτη 4/11 (13:30 - 16:00), Αμφιθέατρο Α' και για το ΝΕΦ 203
την Παρασκευή 5/11 (11:00 - 13:30), Αμφιθέατρο Β΄.

Νέα