Νέα


ΑΕΦ 512 (Π. Κυριάκου)

ΑΕΦ 512 (Διδάσκουσα: Πουλχερία Κυριάκου)

25-2-2019

Τα µαθήµατα θα αρχίσουν την Παρασκευή 1 Μαρτίου σύµφωνα µε το πρόγραµµα. Πληροφορίες για το µάθηµα έχουν αναρτηθεί στο elearning.auth (η πρόσβαση είναι ελεύθερη). Οι φοιτητές/τριες παρακαλούνται να έχουν µαζί τους το κείµενο της έκδοσης του West (Teubner) και να έχουν διαβάσει τον πρόλογο και την πάροδο (1-257).

Πουλχερία Κυριάκου 

ΝΕΦ 647 (Αικ. Τικτοπούλου)

Αικ. Τικτοπούλου
Η πρώτη συνάντηση του μεταπτυχιακού μαθήματος ΝΕΦ 647
θα γίνει τη Δευτέρα 4 Μαρτίου, στις 18.30 στην αίθ. 208

ΝΕΦ 257 (Τ. Καπλάνης) - Αλλαγή αίθουσας

Το ΝΕΦ 257 (Τ. Καπλάνης) θα γίνεται στο εξής στην αίθουσα 108 νκ.

ΛΦΙ 164 (Ε. Καρακάσης) - Αλλαγή αίθουσας

Το μάθημα ΛΦΙ 164 (Διδ. Ε. Καρακάσης) θα γίνεται στο εξής στην αίθουσα 13 πκ.

Σεμινάριο ΠΛΙΙ τμήμα Δευτέρας (Μ. Σακελλαρίου)

Τα μαθήματα θα γίνουν στην αίθουσα 423 νκ και θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου.

ΔΙΔ ΓΛΩ 070 & ώρες συνεργασίας (Γ. Φωτιάδου)

Το μάθημα ΔΙΔ ΓΛΩ 070 και οι ώρες συνεργασίας της κ. Φωτιάδου δε θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 21/2.

ΓΣΓ 231 (K. Γιαβής)

Το αποψινό μάθημα (19/2) του κ. Γιαβή θα παραδοθεί την επόμενη Τρίτη, την ίδια ώρα.

ΓΣΓ 288 (Κ. Γιαβής)

Το αποψινό μάθημα (18/2) του κ. Γιαβή θα παραδοθεί την επόμενη Δευτέρα, την ίδια ώρα.

ΓΛΩ 304 (Α. Τάντος)

Το μάθημα ΓΛΩ 304 (διδ. Α. Τάντος) της Δευτέρας, 18/2, ώρα 16.00, αναβάλλεται λόγω ασθένειας του διδάσκοντα.