Ένα πολυκλαδικό μάθημα (Καραλή)


Ένα πολυκλαδικό μάθημα

Οι επιστήμες, παρά τα όρια τους, επικοινωνούν πολλαπλώς, είτε επειδή εξετάζουν το ίδιο θέμα υπό διαφορετική οπτική γωνία, είτε επειδή το γενικότερο ιστορικό και επιστημολογικό περιβάλλον επηρεάζει δημιουργικά τη σκέψη των μελετητών. Λαμπρό, αλλά όχι μεμονωμένο, παράδειγμα η βιογλωσσολογία.

Η γενική γλωσσολογία μπορεί να διδαχτεί από την ιστορική. Η γλωσσική τυπολογία ενδιαφέρεται για τη συγχρονική παραλλαγή και εξίσου για τη διαχρονική ποικιλία. Η γνωσιακή σημασιολογία ενισχύεται από τη διαχρονική μελέτη της γλώσσας. Η κοινωνιογλωσσολογία αποκαλύπτει πλευρές του αρχαίου κόσμου. Τα κλασικά κείμενα, αρχαία ελληνικά και λατινικά, μπορούν να αναλυθούν με γλωσσολογική ματιά.

Λίγο πριν αρχίσουν τα μαθήματα λοιπόν, και σε Σαββατοκύριακο, σκοπεύω να προσφέρω 2 τρίωρα μαθήματα για να συζητήσουμε αυτά τα υπέροχα δίκτυα της ανθρώπινης νόησης και μελέτης. Όποιο παιδί, από γλωσσολογικό ή κλασικό, ενδιαφέρεται, μπορεί να μου στείλει mail.

Μαρία Καραλή