Διδάσκοντες


ΝΕΦ 264 (Αικ. Τικτοπούλου)

Το μάθημα της Τρίτης 20/3 δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω ασθένειας. Η αναπλήρωση θα ανακοινωθεί.

Ώρες συνεργασίες - Αρχείο Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (Ε. Χ. Πέτκου)

Οι ώρες συνεργασίας της Τρίτης 20 Μαρτίου δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω ακαδημαϊκής υποχρέωσης της διδάσκουσας. Για τον ίδιο λόγο το Αρχείο Νεοελληνικής Λογοτεχνίας θα είναι κλειστό την ίδια μέρα.

Την Πέμπτη 22 Μαρτίου η κ. Πέτκου θα βρίσκεται στην αιθ. 101 π.κ. (Αρχείο Νεοελληνικής Λογοτεχνίας) κατά τις ώρες συνεργασίας.

ΓΛΩ 304 (M. Θεοδωροπούλου)

Tο μάθημα της Παρασκευής 30/3/18 θα γίνει τη Δευτέρα 26/3/18, ώρα 13.30 στην 108 ν.κ.

Το μάθημα της Παρασκευής 20/4/18 θα γίνει τη Δευτέρα 16/4/18, ώρα 13.30 στην 108 ν.κ.

Ώρες συνεργασίας (Λ. Αραμπατζίδου)

Οι ώρες συνεργασίας της Πέμπτης 22 Μαρτίου δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω ακαδημαϊκής υποχρέωσης της διδάσκουσας. Θα αναπληρωθούν με ηλεκτρονική επικοινωνία και ad hoc συναντήσεις.

ΝΕΦ 266 (Διδακτική της Νεότερης Λογοτεχνίας)

Το μάθημα της Πέμπτης 22 Μαρτίου 2018 δεν θα γίνει. Η αναπλήρωσή του θα οριστεί σε συνεννόηση με τους τους φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα και θα ανακοινωθεί εγκαίρως.

ΓΣΓ 283 ( Ι. Ναούμ) - μάθημα αναπλήρωσης

Τρίτη 13/3/2018, 13.30-16.00, αιθ. 104Α νκ

ΓΣΓ 286 (Β. Καραφουλίδου) - αλλαγή αίθουσας

Το μάθημα ΓΣΓ 286 θα γίνεται στο εξής στην αίθουσα 13 πκ ίδια μέρα και ώρα.

ΠΛ ΙΙ (Τρίτη 9.00-10.00 & 10.00-11.00)

Το μάθημα ΠΛΙΙ της Τρίτης 13/03/2018, 9.00-10.00 & 10.00-11.00 θα γίνει εκτάκτως στο Σπουδαστήριο Γλωσσολογιας (309 π.κ.).

Τα επόμενα μαθήματα των Τμημάτων της Τρίτης 9.00-10.00 & 10.00-11.00 θα γίνουν στη νησίδα Η/Υ του Τμήματος Φιλολογίας (423 ν.κ.).

ΓΣΓ 292 (Γ. Τεμπρίδου) - αλλαγή αίθουσας

Το μάθημα θα γίνεται στο εξής στην αίθουσα 111 νκ ίδια μέρα και ώρα.

 

Νέο προσφερόμενο μάθημα ΓΛΩ 356 (Σ. Τσοχατζίδης)

Ο Τομέας Γλωσσολογίας θα προσφέρει κατά το εαρινό εξάμηνο 2017-2018 το κατ'επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα ΓΛΩ 356: Ζητήματα Σημασιολογίας και Πραγματολογίας (Διδάσκων: Σ. Τσοχατζίδης).

Το μάθημα θα γίνεται κάθε Πέμπτη, 16:00-18:30, στην αίθουσα 104α νκ. Το πρώτο μάθημα θα γίνει την Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2018.

Δηλώσεις συμμετοχής στη Γραμματεία του Τμήματος (κ. Σ. Ζέγου, szegou@lit.auth.gr)