Διδάσκοντες


ΓΛΩ 304 (ακροατήριο Θεοδωροπούλου)

Όσοι/ες φοιτητές/τριες επιθυμούν μπορούν να δουν το γραπτό τους την Πέμπτη 21/6/18, ώρα 14:30-15:00 στο γραφείο της διδάσκουσας.

ΓΛΩ 388 (εμβόλιμη εξεταστική) - Αλλαγή αίθουσας

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν την Πέμπτη 21 Ιουνίου, ώρα 16:15 στην αίθουσα 106 νκ.

ΓΣΓ 228 (Ι.Ναούμ) - Εμβόλιμη εξεταστική

Το μάθημα ΓΣΓ 228 (Ι.Ναούμ) θα εξεταστεί την Πέμπτη 21/6 στις 13.30 στην αίθουσα 101 ν.κ.

ΛΦΙ 125 (Χρ. Τσίτσιου) - Εμβόλιμη εξεταστική

ΛΦΙ 125 – Λατινική Γλώσσα Ι

Χρ. Τσίτσιου

 

Εμβόλιμη εξέταση (Ιούνιος 2018)

Η προφορική εξέταση θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 21/6/2018, από τις 10.00 ως τις 12.30 στο γραφείο της διδάσκουσας (204νκ).

ΛΦΙ 127 (Θ. Αντωνιάδης) - Εμβόλιμη εξεταστική

Η εξέταση του μαθήματος ΛΦΙ 127 (διδ. Θ. Αντωνιάδης) κατά την εμβόλιμη εξεταστική περίοδο θα γίνει προφορικά τη Δευτέρα 25 Ιουνίου, ώρα 12 μ.μ  στο γραφείο 202 ν.κ. Όσοι δήλωσαν το μάθημα και προτίθενται να συμμετάσχουν στην εξέταση να ενημερώσουν τον διδάσκοντα με ηλεκτρονικό μήνυμα μέχρι τις 10 Ιουνίου.

Ώρες συνεργασίας (Αικ. Τικτοπούλου)

Μέρες & ώρες συνεργασίας στην εξεταστική

Τετάρτη, 6 Ιουνίου, 10.00-11.30
Δευτέρα, 11 Ιουνίου, 10.00-11.30
Τρίτη, 19 Ιουνίου, 17.00-19.00
Παρασκευή, 22 Ιουνίου 16.00-18.00

Ώρες συνεργασίας (Σ. Σταυρακοπούλου)

Οι ώρες συνεργασίας της κ. Σταυρακοπούλου κατά την περίοδο των εξετάσεων θα είναι:

Παρασκευή, 10-12

ΑΕΦ 101 (Στ. Ματθαίος) - Εμβόλιμη εξεταστική

Η εμβόλιμη εξέταση του μαθήματος ΑΕΦ 101 (ακροατήριο Στ. Ματθαίου) θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018, ώρα 8.00-10.30 π.μ., στην αίθουσα 108 ν.κ.

ΓΛΩ 399 (Γ. Γιαννάκης) - Εμβόλιμη εξεταστική

Η εμβόλιμη εξέταση του μαθήματος ΓΛΩ 399 θα πραγματοποιηθεί προφορικά την Πέμπτη 28 Ιουνίου, 10.00-12.00 στην αίθουσα 305 π.κ.
Παρακαλούνται οι φοιτητές που προτίθενται να εξεταστούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους έως τις 25 Ιουνίου με ηλεκτρονικό μήνυμα στον διδάσκοντα στην ηλεκτρονική διεύθυνση ggianak@lit.auth.gr

ΓΛΩ 347 (Γ. Γιαννάκης) - Εμβόλιμη εξεταστική

Η εμβόλιμη εξέταση του μαθήματος ΓΛΩ 347 θα πραγματοποιηθεί προφορικά την Παρασκευή 29 Ιουνίου, 10.00-12.00 στην αίθουσα 305 π.κ.
Παρακαλούνται οι φοιτητές που προτίθενται να εξεταστούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους έως τις 25 Ιουνίου με ηλεκτρονικό μήνυμα στον διδάσκοντα στη διεύθυνση ggianak@lit.auth.gr