Διδάσκοντες


ΓΛΩ 373 (Δ. Παπαδοπούλου) - Εξετάσεις

Το μάθημα ΓΛΩ 373 (Διδ. Δ. Παπαδοπούλου) θα εξεταστεί την Τρίτη 26/6/2018, ώρα 19.00-21.30 στα αμφιθέατρα Α νκ και Β νκ αντί της Τρίτης  12/6 που αναγραφόταν αρχικά στο πρόγραμμα.

Νέα ύλη ΝΕΦ 240 (2017-2018)

Η εξέταση είναι υποχρεωτικά προφορική και προϋποθέτει τη σε βάθος γνώση δέκα από τα κείμενα του παρακάτω καταλόγου (σημειώνονται με αστερίσκο), καθώς και επιλεγμένης βιβλιογραφίας για καθένα από αυτά, τα οποία αποτελούν και το περιεχόμενο διδασκαλίας του μαθήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Κατά την εξέταση θα γίνεται επίσης έλεγχος γραμματολογικών γνώσεων ως προς την ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας.

Νέα ύλη ΓΣΓ 285 (2017-2018)

ΓΣΓ 285: Ιστορία των ιδεών και διεθνή λογοτεχνικά ρεύματα Ι: Υποχρεωτικά Κείμενα

Η εξέταση είναι γραπτή και προϋποθέτει γνώση 6 λημμάτων από τον ακόλουθο κατάλογο εργογραφίας( Α), καθώς και της βιβλιογραφίας (Β). 

Α. Κείμενα