Διδάσκοντες


ΜΕΦ 271 & ΜΕΦ 230 (Σ. Κοτζάμπαση)

Τα μαθήματα ΜΕΦ 271 και ΜΕΦ 230 (Διδ. Σ. Κοτζάμπαση) δεν θα γίνουν στις 21 και 22 Νοεμβρίου λόγω ασθενείας.
Η αναπλήρωση θα γίνει μετά από συνεννόηση στο επόμενο μάθημα.

ΛΦΙ 125 (ακρ. Χρ. Τσίτσιου)

Έκτακτο συμπληρωματικό μάθημα την Πέμπτη, 23/11, στις 8.30-11.00 (αίθ. 112 νκ).

ΓΣΓ 228 & ώρες συνεργασίας (Κ. Γιαβής)

Λόγω ασθενείας του διδάσκοντος η παράδοση και οι ώρες συνεργασίας του κ. Γιαβή (ΓΣΓ 280) δεν θα πραγματοποιηθούν απόψε 21/11.  Η αναπλήρωση θα οριστεί στην επόμενη συνάντηση.

Ώρες συνεργασίας (Αικ. Τικτοπούλου)

Οι ώρες συνεργασίας της Δευτέρας 20/11
μεταφέρονται την Τρίτη 21/11, 12.30-14.00

ΓΣΓ 228 (Β. Καραφουλίδου)

ΕΜΒΟΛΙΜΟ ΜΑΘΗΜΑ, ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 13.30-16.00, αίθουσα 101νκ.

ΓΛΩ 359 (Μ. Καραλή) - Εμβόλιμα

Δευτέρα 27/11, 13.30-16.00, αιθ. 13 πκ

Δευτέρα 04/12, 13.30-16.00, αιθ. 13 πκ

Δευτέρα 11/12, 13.30-16.00, αιθ. 13 πκ

ΝΕΦ 203 (Λ. Αραμπατζίδου)

ΕΜΒΟΛΙΜΟ ΜΑΘΗΜΑ, ΤΡΙΤΗ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 13.30-16.00, αίθουσα 101νκ.

Ώρες συνεργασίας (Τ. Καπλάνης)

Οι ώρες συνεργασίας του κ. Καπλάνη σήμερα, 8/11/2017, δεν θα πραγματοποιηθούν. Ο κ. Καπλάνης θα βρίσκεται κανονικά στις ώρες συνεργασίας του αύριο Πέμπτη 9/11/2017.

ΝΕΦ 240 (Σ. Σταυρακοπούλου)

Στο πλαίσιο του πτυχιακού μαθήματος ΝΕΦ 240 (Διδ.: Σ. Σταυρακοπούλου), Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου, ώρες 8.30-11 π.μ., αίθ. 112 ν.κ., θα διδάξει ο πεζογράφος-κριτικός Περικλής Σφυρίδης "Ντίνο Χριστιανόπουλο" και "Ν. Α. Ασλάνογλου".