Διδάσκοντες


ΓΣΓ 285 (Κ. Γιαβής) - αλλαγή αίθουσας

Από τη Δευτέρα 5 Μαρτίου το μάθημα ΓΣΓ 285 (Διδ. Κ. Γιαβής) θα γίνεται στην αίθουσα 104 νκ  ίδια μέρα και ώρα.

ΝΕΦ 206 (Λ. Αραμπατζίδου) - αλλαγή αίθουσας

Το μάθημα θα γίνεται στο εξής στο αμφιθέατρο Βνκ ίδια μέρα και ώρα.

ΝΕΦ 251 - αλλαγή αίθουσας

Το μάθημα θα γίνεται στο εξής στο αμφιθέατρο Ανκ ίδια μέρα και ώρα.

ΔΙΔ ΛΟΓ 040 - αλλαγή αίθουσας

Από την Πέµπτη 8 Μαρτίου τα µαθήµατα θα γίνονται στην αίθουσα 101 του ν.κ. της φιλοσοφικής σχολής.

ΝΕΦ 202 (ΚΕ-ΠΑ, Αικ. Τικτοπούλου) - Μάθημα αναπλήρωσης

Το μάθημα ΝΕΦ 202 (ΚΕ-ΠΑ, Διδ. Αικ. Τικτοπούλου) της Παρασκευής 9 Ματρίου θα γίνει την Πέμπτη 8 Μαρτίου, στις 13.30, στο αμφ. Α νκ.

ΝΕΦ 619 (Μ. Βασιλειάδη)

Την Παρασκευή 2/3/2018 το μάθημα δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω ασθενείας της διδάσκουσας. 

Μεταπτυχιακό μάθημα ΓΛΩ 868 "Βαλκανικές διάλεκτοι και Βαλκανική Γλωσσολογία"

Το Μεταπτυχιακό μάθημα ΓΛΩ 868 "Βαλκανικές διάλεκτοι και Βαλκανική Γλωσσολογία" των Χρ. Τζιτζιλή και & Γ. Παπαναστασίου θα διδάσκεται ως εξής:
Τα πρώτα μαθήματα, που θα γίνουν από τον κ. Τζιτζιλή, κάθε Δευτέρα (ξεκινώντας από τις 5 Μαρτίου), στις 17.00, στο Σπουδαστήριο Γλωσσολογίας (309 Π.Κ.).
Τα μαθήματα του κ. Παπαναστασίου θα ακολουθήσουν, και θα γίνονται κάθε Τετάρτη, στις 13.30, στην αίθ. 104Α του Ν.Κ.

ΑΕΦ 157 (Θ. Κουρεμένος) - Aλλαγή αίθουσας

ΑΕΦ 157 (Aλλαγή αίθουσας)

28-2-2018

Από την Πέµπτη 1 Μαρτίου τα µαθήµατα θα γίνονται στο αµφιθέατρο Β του νέου κτηρίου της φιλοσοφικής σχολής.

Θεόκριτος Κουρεµένος

Ώρες συνεργασίας (Μ. Βασιλειάδη)

Την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου δεν θα γίνουν οι ώρες συνεργασίας λόγω ασθενείας. 

ΓΣΓ 290, ΓΣΓ 231 και ώρες συνεργασίας (Μ. Χρυσανθόπουλος)

Τα μαθήματα του Μ. Χρυσανθόπουλου ΓΣΓ 290 στις 28 Φεβρουαρίου και ΓΣΓ 231 την 1η Μαρτίου και οι ώρες συνεργασίας του τις μέρες αυτές δεν θα πραγματοποιηθούν.