Διδάσκοντες


ΓΣΓ 288 (Β. Καραφουλίδου)

Το μάθημα της Δευτέρας 8/1 θα γίνει στην αίθουσα 13 π.κ.

ΓΣΓ 285 (Μ. Χρυσανθόπουλος)

Οι προφορικές εξετάσεις του ΓΣΓ 285 θα πραγματοποιηθούν στις 8 και 9 Φεβρουαρίου. Παρακαλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες να δηλώσουν, εκτός από τα μυθιστορήματα που θα μελετήσουν, και την ημέρα που επιθυμούν να εξεταστούν.

 

Μ. Χρυσανθόπουλος

ΑΕΦ 106 (Στ. Ματθαίος): Εμβόλιμη εξέταση

Η εμβόλιμη εξέταση του μαθήματος ΑΕΦ 106 (ακροατήριο Στ. Ματθαίου) θα γίνει την Πέμπτη, 1 Φεβρουαρίου 2018, ώρα 13.30-16.00, στην αίθουσα 101 ν.κ.

Στην εξέταση μπορούν να συμμετάσχουν όσες/-οι ενδιαφερόμενες/-οι έχουν κάνει σχετική δήλωση.

Ο διδάσκων
Στ. Ματθαίος

Εξετάσεις ΓΛΩ 304 (Μ. Θεοδωροπούλου) - Εμβόλιμη

Οι εξετάσεις θα δοθούν την Πέμπτη 8/2/2018 στις 19:00 κατά τη διάρκεια της εξέτασης του ΓΛΩ 301.

Παρακαλούνται όσοι/ες δώσουν το μάθημα να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις για την εξέταση του ΓΛΩ 301 σχετικά με τις αίθουσες στις οποίες θα κατανεμηθούν τα ακροατήρια

ΑΕΦ 101 (Στ. Ματθαίος): Συμπληρωματικό μάθημα

Συμπληρωματικό μάθημα του ΑΕΦ 101 (ακροατήριο Στ. Ματθαίου) θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10/1/2018, ώρα 18.30-21.00 στο αμφιθέατρο Α.

Ο διδάσκων
Στ. Ματθαίος

ΑΕΦ 153 (Στ. Ματθαίος): Συμπληρωματικό μάθημα

Συμπληρωματικό μάθημα του ΑΕΦ 153 (ακροατήριο Στ. Ματθαίου) θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11/1/2018, ώρα 11.00-13.30 στην αίθουσα 13 π.κ.

Ο διδάσκων
Στ. Ματθαίος

Ώρες συνεργασίας (Μ. Νούσια) - Διόρθωση

Οι ώρες συνεργασίας αυτή την εβδομάδα θα μετατεθούν την Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου, ώρες 15.00-17.00

ΝΕΦ 206 (Μ. Βασιλειάδη) - Εμβόλιμη εξεταστική

Παρακαλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στην εμβόλιμη εξεταστική να το δηλώσουν στη διδάσκουσα με ηλεκτρονικό μήνυμα μέχρι τις 8 Ιανουαρίου. Οι εξετάσεις θα γίνουν προφορικά στις 17 Ιανουαρίου στο γραφείο 208/12 στις 9.30. 

ΓΛΩ 344 (Σ. Τσοχατζίδης)

Την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017, η διάρκεια του μαθήματος στην αιθ. 101 ν.κ. θα είναι μεγαλύτερη της συνήθους: 16:00-19:30 αντί 16:00-18:30.

ΝΕΦ 240 - Δηλώσεις

Οι δηλώσεις για τις πτυχιακές εξετάσεις του μαθήματος ΝΕΦ 240 μπορούν να γίνονται μέχρι την 12η Ιανουαρίου 2018. Τα φύλλα των δηλώσεων βρίσκονται πάνω στις θυρίδες των διδασκόντων, αριστερά της εισόδου.