Διδάσκοντες


Δηλώσεις ΝΕΦ 240

Οι δηλώσεις για το ΝΕΦ 240 (μικρά και μεγάλα εξάμηνα) θα γίνονται 1-15 Σεπτεμβρίου στην είσοδο του σπουδαστηρίου ΜΝΕΣ (208 νκ).

 

Οι εξετάσεις του μαθήματος ΝΕΦ 240 (Εξεταστές: Σ. Σταυρακοπούλου-Μ. Ιατρού) θα γίνουν στις 27 και 28 Σεπτεμβρίου.

Νέα ύλη ΝΕΦ 240 (2017-2018)

Η εξέταση είναι υποχρεωτικά προφορική και προϋποθέτει τη σε βάθος γνώση δέκα από τα κείμενα του παρακάτω καταλόγου (σημειώνονται με αστερίσκο), καθώς και επιλεγμένης βιβλιογραφίας για καθένα από αυτά, τα οποία αποτελούν και το περιεχόμενο διδασκαλίας του μαθήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Κατά την εξέταση θα γίνεται επίσης έλεγχος γραμματολογικών γνώσεων ως προς την ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας.