Αξιολόγηση Τμήματος Φιλολογίας ΑΠΘ


Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Φιλολογίας (2013)

 

Έκθεση Αξιολόγησης Τμήματος Φιλολογίας (2006-2013)

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Έτη αναφοράς: 2006-2011)

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Έτη αναφοράς: 2012-2013 και επικαιροποίηση ετών αναφοράς 2006-2012)

Παράρτημα Α - Δημοσιεύσεις

Παράρτημα Β - Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια και Συναντήσεις

Παράρτημα Γ - Επιτιμοποιήσεις

Παράρτημα Δ - Κατάλογος διδακτορικών διατριβών

Παρουσιάσεις

Γενική παρουσίαση του Τμήματος

Παρουσιάσεις των Τομέων

Προγράμματα Σπουδών

Πρόγραμμα ανταλλαγών Erasmus

Φοιτητική Μέριμνα

Ερευνητική δραστηριότητα

Εξωστρέφεια Τμήματος

Διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας

Στρατηγική

Παρουσιάσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών

Οδηγός έκθεσης Γράμματα από το 'Υπόγειο'