Νέα


2η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων Erasmus+ για πρακτική άσκηση 2019-2020

Αγαπητά μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων προκηρύσσει θέσεις πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για το ακαδ. έτος 2019-2020 με επιλέξιμη περίοδο υλοποίησης των μετακινήσεων από 1/3/2020 έως 31/08/2020.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 22 Οκτωβρίου έως 22 Νοεμβρίου 2019 (15:00 ώρα Ελλάδας)

Έναρξη των μαθημάτων Ρωσικής Γλώσσας για αρχάριους

Από την Έδρα της Ρωσικής Γλώσσας και Πολιτισμού (Φιλανθρωπικό 'Ιδρυμα "Ιβαν Σαββίδης" ) του ΑΠΘ
ανακοινώνεται η έναρξη των μαθημάτων Ρωσικής Γλώσσας για αρχάριους.
Τα μαθήματα θα γίνονται κάθε Παρασκευή (από 11-10-2019) στην αίθουσα 109 του νέου κτιρίου και ώρα 13.30 με 15.30.

AIESEC ενημέρωση των φοιτητών για τα εθελοντικά προγράμματα

Πιστοποίηση γλωσσομάθειας - Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ)

Γνωστοποιήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας από τη Γραμματεία της Κοσμητείας η συνημμένη ανακοίνωση του Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του Αίμου. 

Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/τριων-2ος κύκλος, ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΙΚΥ)

Γνωστοποιήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών η συνημμένη ανακοίνωση του Προέδρου του ΙΚΥ αναφορικά με την πρόσκληση 601 θέσεων υποτροφιών για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα, μέγιστης διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών- Β΄ κύκλος», που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014