ΑΠΘ/ΥΠΕΘ


Μαθήματα ελληνικής γλώσσας των αλλοδαπών φοιτητών/τριών του ΑΠΘ

Γνωστοποιήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας από το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας η συνημμένη ανακοίνωση σχετικά με τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας των αλλοδαπών φοιτητών/τριών του Α.Π.Θ. για το εαρινό εξάμηνο 2018-2019.

Διατμηματικά μαθήματα ξένων γλωσσών του ΚΔΞΓ

Γνωστοποιήθηκαν στο Τμήμα Φιλολογίας από το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών οι συνημμένες ανακοινώσεις σχετικά με τα δωρεάν μαθημάτα ξένων γλωσσών που θα προσφερθούν στο εαρινό εξάμηνο 2019, σε φοιτητές/ήτριες του ΑΠΘ.

Προκήρυξη υποτροφιών ΕΚΟ σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με την Προκήρυξη υποτροφιών σε προπτυχιακούς/κες και μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες Τμημάτων του Α.Π.Θ. ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.

International student week in Belgrade 2019 - Call for applications

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων ( http://international-relations.auth.gr/el/node/1901 ), έχει αναρτηθεί ανακοίνωση που αφορά πρόσκληση προς προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και νέους ερευνητές (έως 30 χρονών) του ΑΠΘ, για συμμετοχή στο “The International Student Week”,  που θα διεξαχθεί στο Βελιγράδι, 14-22 Ιουλίου 2019.

Διατμηματικό Πρόγραμμα της έδρας UNESCO του ΑΠΘ για την Εκπαίδευση στα Δικαιώματα του Ανθρώπου και την Ειρήνη

Γνωστοποιήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας από το Τμήμα Σπουδών ΑΠΘ το συνημμένο αναλυτικό πρόγραμμα του Διατμηματικού, Διεπιστημονικού Προπτυχιακού Προγράμματος της Έδρας UNESCO του Α.Π.Θ. για την Εκπαίδευση στα Δικαιώματα του Ανθρώπου, τη Δημοκρατία και την Ειρήνη με τον γενικό τίτλο "Σύγχρονα Παγκόσμια Προβλήματα και η Ευθύνη του Επιστήμονα: διεπιστημονικές Προσεγγίσεις" (εαρινό εξάμηνο 2019).

Το ανωτέρω Πρόγραμμα προσφέρεται στους Φοιτητές όλων των Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ως μάθημα ελεύθερης επιλογής (4ΩΕ, 6 Π.Μ.).

Επιχορηγούμενο πρόγραμμα κινητικότητας & εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα - Humanity in Action Fellowships (10.2.2019)

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί πρόσκληση της διεθνούς ΜΚΟ Humanity in Action, που απευθύνεται σε φοιτητές και φοιτήτριες, καθώς και πρόσφατους απόφοιτους και απόφοιτες, από οποιοδήποτε κλάδο σπουδών, με καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, οι οποίοι/-ες ενδιαφέρονται να αποκομίσουν μια διεθνή εμπειρία σε θέματα διακρίσεων, μειονοτήτων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να αποκτήσουν τεχνογνωσία πάνω στην οργάνωση προγραμμάτων παρέμβασης

Τμήμα Κληροδοτημάτων ΑΠΘ - Προσκλήσεις χορήγησης υποτροφιών, χρηματικών βραβείων και οικονομικών ενισχύσεων

Γνωστοποιήθηκαν στο Τμήμα Φιλολογίας από το Τμήμα Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης ΑΠΘ τα συνημμένα έγγραφα του Τμήματος Κληροδοτημάτων ΑΠΘ σχετικά με την χορήγηση υποτροφιών, χρηματικών βραβείων και οικονομικών ενισχύσεων.