Μαθήματα ελληνικής γλώσσας των αλλοδαπών φοιτητών/τριών του ΑΠΘ


Γνωστοποιήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας από το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας η συνημμένη ανακοίνωση σχετικά με τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας των αλλοδαπών φοιτητών/τριών του Α.Π.Θ. για το εαρινό εξάμηνο 2018-2019.