Π 2201 (Α. Κεσίδου)


Γνωστοποιήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας από τη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής η παρακάτω ανακοίνωση.

----

Το μάθημα Παιδαγωγικής Επάρκειας άλλων Τμημάτων

Π 2201, Στόχοι και κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, 6 ECTS, 3Ω, Αναστασία Κεσίδου

ΔΕΝ προσφέρεται στο εαρινό εξάμηνο 2018-19.