Διατμηματικά μαθήματα ξένων γλωσσών του ΚΔΞΓ


Γνωστοποιήθηκαν στο Τμήμα Φιλολογίας από το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών οι συνημμένες ανακοινώσεις σχετικά με τα δωρεάν μαθημάτα ξένων γλωσσών που θα προσφερθούν στο εαρινό εξάμηνο 2019, σε φοιτητές/ήτριες του ΑΠΘ.

Με αφορμή την προσφορά μαθημάτων Ξένων Γλωσσών στους φοιτητές του ΑΠΘ κατά το εαρινό εξάμηνο 2018-2019, διευκρινίζεται ότι οι φοιτητές/-τριες του τρέχοντος προγράμματος Σπουδών στο Τμήμα Φιλολογίας πρέπει να καλύψουν τα προβλεπόμενα 240 ECTS με βάση ΜΟΝΟ τα αναγραφόμενα στον Οδηγό Σπουδών μαθήματα, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Τμήματος.

Για οποιοδήποτε επιπλέον μάθημα παρακολουθήσουν, πρέπει να γνωρίζουν ότι τα ECTS που αντιστοιχούν σε αυτό, ΔΕΝ ΠΡΟΣΜΕΤΡΩΝΤΑΙ στα ως άνω 240ECTS.