ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑΣ Ι


Code No: 
ΒΥΦ 625
Credits: 
15 ECTS

Ζητήματα της βυζαντινής Αγιολογίας

Teaching Staff
Rank Name Tel. Office Office Hours
Καθη... Βάσσης Ιωάννης 2310 997025 202 ν.κ. Τετάρτη 16.30 - 18.30 & Πέμπτη 14.00 - 16.00

Νέα