Νέα


Προγράμματα υποτροφιών της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχουν αναρτηθεί οι προκηρύξεις, με ενδεικτική περιγραφή, των προγραμμάτων υποτροφιών του Συμβουλίου Υποτροφιών της Κίνας (CSC), ακ. έτους 2019-2020, για σπουδές πλήρους φοίτησης όλων των κύκλων (προπτυχιακές, μεταπτυχιακές, εκπόνηση Δ.Δ.), και σε αγγλόφωνα προγράμματα (μεταπτυχιακές σπουδές μόνο), οι οποίες καλύπτουν και το έτος γλωσσικής προετοιμασίας όπου δει.

Υποτροφίες διμερών μορφωτικών συμφωνιών για σπουδές, έρευνα, γλώσσα στο εξωτερικό, ακ. έτους 2019-20

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών μπορείτε να βρείτε την προκήρυξη του ΥΠΠΕΘ και ενδεικτική περιγραφή των προγραμμάτων υποτροφιών ανά χώρα (Σλοβενία, Σλοβακία, Τσεχία), προς Έλληνες/Ελληνίδες, στο πλαίσιο Διμερών Μορφωτικών Συμφωνιών, για σπουδές, έρευνα και θερινά σεμινάρια γλώσσας & πολιτισμού.


Η προθεσμία υποβολής αίτησης διαφέρει ανά χώρα (15/18 Μαρτίου 2019).

Υποβολή αιτήσεων Erasmus+ για Σπουδές ακαδ. έτους 2019-2020

Γνωστοποιήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας από το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ΑΠΘ η παρακάτω ανακοίνωση.

----

Μαθήματα Φύλου στο Α.Π.Θ. στο εαρινό εξάμηνο του 2018-19

Γνωστοποιήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας από το Τμήμα Σπουδών ΑΠΘ η συνημμένη ανακοίνωση/πρόσκληση της Επιτροπής Φύλου και Ισότητας ΑΠΘ, καθώς και ο κατάλογος μαθημάτων Φύλου που θα προσφερθούν σε διάφορα Τμήματα στο Α.Π.Θ (έτσι όπως προκύπτουν από τον τίτλο ή την περιγραφή τους στη ΜΟΔΙΠ) κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-19. Τα μαθήματα αυτά μπορούν να επιλεγούν από φοιτητές και φοιτήτριες που ενδιαφέρονται για τα θέματα αυτά ως ελεύθερες επιλογές - εφόσον το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματός τους το επιτρέπει – και κατόπιν συνεννόησης με τα μέλη που τα διδάσκουν.

Π 2201 (Α. Κεσίδου)

Γνωστοποιήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας από τη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής η παρακάτω ανακοίνωση.

----

Το μάθημα Παιδαγωγικής Επάρκειας άλλων Τμημάτων

Π 2201, Στόχοι και κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, 6 ECTS, 3Ω, Αναστασία Κεσίδου

ΔΕΝ προσφέρεται στο εαρινό εξάμηνο 2018-19.

Μαθήματα ελληνικής γλώσσας των αλλοδαπών φοιτητών/τριών του ΑΠΘ

Γνωστοποιήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας από το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας η συνημμένη ανακοίνωση σχετικά με τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας των αλλοδαπών φοιτητών/τριών του Α.Π.Θ. για το εαρινό εξάμηνο 2018-2019.

Διατμηματικά μαθήματα ξένων γλωσσών του ΚΔΞΓ

Γνωστοποιήθηκαν στο Τμήμα Φιλολογίας από το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών οι συνημμένες ανακοινώσεις σχετικά με τα δωρεάν μαθημάτα ξένων γλωσσών που θα προσφερθούν στο εαρινό εξάμηνο 2019, σε φοιτητές/ήτριες του ΑΠΘ.

Προκήρυξη υποτροφιών ΕΚΟ σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με την Προκήρυξη υποτροφιών σε προπτυχιακούς/κες και μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες Τμημάτων του Α.Π.Θ. ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.

International student week in Belgrade 2019 - Call for applications

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων ( http://international-relations.auth.gr/el/node/1901 ), έχει αναρτηθεί ανακοίνωση που αφορά πρόσκληση προς προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και νέους ερευνητές (έως 30 χρονών) του ΑΠΘ, για συμμετοχή στο “The International Student Week”,  που θα διεξαχθεί στο Βελιγράδι, 14-22 Ιουλίου 2019.

Διατμηματικό Πρόγραμμα της έδρας UNESCO του ΑΠΘ για την Εκπαίδευση στα Δικαιώματα του Ανθρώπου και την Ειρήνη

Γνωστοποιήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας από το Τμήμα Σπουδών ΑΠΘ το συνημμένο αναλυτικό πρόγραμμα του Διατμηματικού, Διεπιστημονικού Προπτυχιακού Προγράμματος της Έδρας UNESCO του Α.Π.Θ. για την Εκπαίδευση στα Δικαιώματα του Ανθρώπου, τη Δημοκρατία και την Ειρήνη με τον γενικό τίτλο "Σύγχρονα Παγκόσμια Προβλήματα και η Ευθύνη του Επιστήμονα: διεπιστημονικές Προσεγγίσεις" (εαρινό εξάμηνο 2019).

Το ανωτέρω Πρόγραμμα προσφέρεται στους Φοιτητές όλων των Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ως μάθημα ελεύθερης επιλογής (4ΩΕ, 6 Π.Μ.).