Νέα


Επιχορηγούμενο πρόγραμμα κινητικότητας & εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα - Humanity in Action Fellowships (10.2.2019)

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί πρόσκληση της διεθνούς ΜΚΟ Humanity in Action, που απευθύνεται σε φοιτητές και φοιτήτριες, καθώς και πρόσφατους απόφοιτους και απόφοιτες, από οποιοδήποτε κλάδο σπουδών, με καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, οι οποίοι/-ες ενδιαφέρονται να αποκομίσουν μια διεθνή εμπειρία σε θέματα διακρίσεων, μειονοτήτων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να αποκτήσουν τεχνογνωσία πάνω στην οργάνωση προγραμμάτων παρέμβασης

Τμήμα Κληροδοτημάτων ΑΠΘ - Προσκλήσεις χορήγησης υποτροφιών, χρηματικών βραβείων και οικονομικών ενισχύσεων

Γνωστοποιήθηκαν στο Τμήμα Φιλολογίας από το Τμήμα Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης ΑΠΘ τα συνημμένα έγγραφα του Τμήματος Κληροδοτημάτων ΑΠΘ σχετικά με την χορήγηση υποτροφιών, χρηματικών βραβείων και οικονομικών ενισχύσεων.

2η Προκήρυξη ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών - Οδηγίες για την Έκδοση Επιστολής από τον ΕΛΚΕ

Γνωστοποιήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας από το Τμήμα Προγραμματισμού και Υποστήριξης Έρευνας της ΜΟΔΥ-ΕΛΚΕ ΑΠΘ η παρακάτω ανακοίνωση.

-----

Εξετάσεις ελληνικής γλώσσας ΣΝΕΓ αλλοδαπών φοιτητών ΑΠΘ (Φεβρουάριος 2019)

Γνωστοποιήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας από το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ΑΠΘ η παρακάτω ανακοίνωση σχετικά με τις εξετάσεις περιόδου Φεβρουαρίου 2019 για το μάθημα της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας όλων των αλλοδαπών φοιτητών του Α.Π.Θ. 

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 12ο συνέδριο της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας MOISA

Γνωστοποιήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας από την οργανωτική επιτροπή του ετήσιου συνεδρίου των μελών της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας «MOISA: The International Society for the Study of Greek and Roman Music and its Cultural Heritage» η παρακάτω ανακοίνωση.

---

Υποτροφίες Τουρκίας για Σπουδές & Έρευνα (2019-2020)

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί συνοπτική ανακοίνωση σχετικά με το νέο πρόγραμμα υποτροφιών της Τουρκίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, που αφορά σε α) προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές 2ου & 3ου κύκλου και β) έρευνα.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές με υποτροφία λήγει στις 20 Φεβρουαρίου 2019.

Conference Invitation, Bulgaria 2019

Γνωστοποιήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων ΑΠΘ η παρακάτω ανακοίνωση από το The Science and Education Foundation της Βουλγαρίας, που αφορά πρόσκληση σε διάφορα συνέδρια, τα οποία θα πραγματοποιηθούν μέσα στο έτος 2019.

---

ACADEMIC NEWSLETTER | JANUARY 2019

Dear Colleague,

We are pleased to invite you to participate in conferences, part of International Scientific Events 2019, to be held in Flora Expo Center, Burgas on the Bulgarian Black Sea Coast (EU).