Προκήρυξη ΔΠΜΣ "Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη" ΑΠΘ


Γνωστοποιήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας από τη Γραμματεία Τμήματος Οικονομικών Επιστημών AΠΘ η παρακάτω ανακοίνωση.

---

Μετά τη δημοσίευση της ίδρυσης του νέου Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη» στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 4198/25-9-18), ανακοινώνεται η Προκήρυξη Εισαγωγής Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών στο ΔΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Στο ΔΠΜΣ συμμετέχουν τα Τμήματα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: Οικονομικών Επιστημών (επισπεύδον Τμήμσ), Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Γεωπονίας, Θεολογίας και η Νομική Σχολή (Μονοτμηματική).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους έως και την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 24:00 μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών αιτήσεων του ΔΠΜΣ στη διεύθυνση: https://msc-tourism.econ.auth.gr/admissions.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ενδιαφερόμενοι/ες που έχουν υποβάλει ήδη αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν χρειάζεται να υποβάλουν εκ νέου.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ.  http://msc-tourism.econ.auth.gr και από τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. τηλ. 2310995278, email: msc-tourism@econ.auth.gr

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη και επικαιροποιημένο ενημερωτικό υλικό.