ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ


Κωδικός: 
ΔΙΔ ΛΟΓ 040
Πιστωτικές μονάδες: 
6 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος

Το μάθημα προσφέρεται για την απόκτηση του ΠΠΔΕ. Είναι υποχρεωτικό για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που ακολουθούν την ειδίκευση ΜΝΕΣ και επιλεγόμενο από όσους και όσες ακολουθούν τις άλλες ειδικεύσεις του Τμήματος.

Προϋπόθεση για να επιλέξουν το μάθημα οι φοιτητές/ήτριες (ανεξαρτήτως ειδίκευσης) είναι να έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς 3 μαθήματα του Τομέα ΜΝΕΣ.

 

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Eπίκ... Αραμπατζίδου Λένα 2310 997860 208/13 ν.κ. Κατόπιν ηλεκτρονικής επικοινωνίας
Επίκ... Καπλάνης Τάσος Α. 2310 997046 205 ν.κ.
ΕΔΙΠ Πέτκου Ευθυμία 2310 997028 208/16 ν.κ. Kατόπιν ηλεκτρονικής συνεννόησης
Αναπ... Σταυρακοπούλου Σωτηρία 2310 997166 208/10 ν.κ.