Πέτκου Ευθυμία


Βαθμίδα: 
ΕΔΙΠ
Τηλ.: 
2310 997028
Γραφείο: 
208/16 ν.κ.
Ώρες Συνεργασίας: 
Μαθήματα
Κωδικός Τίτλος Πιστωτικές μονάδες Αίθουσα
ΔΙΔ ΛΟΓ 040 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 6 ECTS