Τάντος Αλέξανδρος


Βαθμίδα: 
Επίκουρος Καθηγητής
Τηλ.: 
2310 997134
Γραφείο: 
301 π.κ.
Ώρες Συνεργασίας: 
Μαθήματα
Κωδικός Τίτλος Πιστωτικές μονάδες Αίθουσα
ΓΛΩ 379 ΚΕΙΜΕΝΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ 6 ECTS
ΓΛΩ 397 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ 6 ECTS