Τάντος Αλέξανδρος


Βαθμίδα: 
Επίκουρος Καθηγητής
Τηλ.: 
2310 997134
Γραφείο: 
301 π.κ.
Ώρες Συνεργασίας: 
Δευτέρα 2-4, Τρίτη 2-4