ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ


Κωδικός: 
ΓΣΓ 231
Πιστωτικές μονάδες: 
4 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


Eισαγωγική επισκόπηση συγχρόνων θεωριών της λογοτεχνίας: ρωσικός φορμαλισμός, το γλωσσολογικό πρότυπο και οι εφαρμογές του, δομισμός, σημειωτική, αφηγηματολογία, μεταδο-μισμός και αποδόμηση, ερμηνευτική, θεωρία της πρόσληψης και η σχολή της Κωνσταντίας. 

Ρωσικός Φορμαλισμός (Μ. Χρυσανθόπουλος - Εαρινό Εξάμηνο 2017)

ROLAND BARTHES [ΡΟΛΑΝ ΜΠΑΡΤ] (1915-1980) (Μ. Χρυσανθόπουλος- Εαρινό Εξάμηνο 2017)

Βιβλιογραφία

Διδακτικές ενότητες

J. Culler, Λογοτεχνική Θεωρία (Ι. Ναούμ)

Διδακτικό Υλικό (I. Ναούμ)

Στοιχεία Αφηγηματολογίας (I. Ναούμ)

Roland Barthes - Συμπληρωματικό υλικό (I. Ναούμ)

Ερμηνευτική - Φαινομενολογία - Θεωρία Πρόσληψης (Σημειώσεις Ναούμ)

Κυβοφουτουρισμός (βίντεο)

Πίνακας του Μάλεβιτς

Συμπληρωματικό Διδακτικό Υλικό Θεωρίας Λογοτεχνίας (Μ. Χρυσανθόπουλος)

Μπαρτ, Λογοτέχνες και συγγραφείς (Μ. Χρυσανθόπουλος)

Θέματα - Εξετάσεις 2014 (Μ. Χρυσανθόπουλος)

 

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Καθη... Χρυσανθόπουλος Μιχαήλ 2310 997129 212 ν.κ. Τετάρτη 11.30-13.30, Πέμπτη 18.30-19.30
ΕΔΙΠ Καραφουλίδου Βασιλική 2310 997017 208/8 ν.κ. Δευτέρα 11.00-13.00, Τετάρτη 9.00-11.00
Επίκ... Ναούμ Ιωάννα 2310 997007 424 ν.κ. Πέμπτη 18.30-20.30