ΑΕΦ 546 (AEΦ 522, ΜΕΦ 110) Friedrich Nietzsche, Η γέννηση της τραγωδίας


ΑΕΦ 522/546: Friedrich Nietzsche, Η γέννηση της τραγωδίας (Voehler)

Τετάρτη 16:00 – 18:30
Zoom-Meeting
https://authgr.zoom.us/j/98386205534?pwd=Nk16cVIxQ2owaTdpZ3hMQzlVZjNxZz09
Meeting-ID: 983 8620 5534
Kenncode: 520892
+302111984488,,98386205534
+302311180599,,98386205534
 https://authgr.zoom.us/u/acTSsBYVli

οι συμμετέχοντες να στείλουν στον διδάσκοντα τα email τους: mvoehler@lit.auth.gr