Διδάσκοντες


ΜΕΦ275 (ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ)

Όσοι επιθυμούν να εξεταστούν μέσω ZOOM να στείλουν mail στη διδάσκουσα και θα ανακοινωθούν σύντομα ο σύνδεσμος ΖΟΟΜ και η ημερομηνία εξέτασης.

 

Εμβόλιμη εξεταστική - ΛΦΙ 126 με διδάσκουσα την κ. Μητούση

Όσοι και όσες έκαναν δήλωση για την εμβόλιμη εξεταστική στο ΛΦΙ 128 και είχαν κατά το εαρινό εξάμηνο 20219-2020 ως διδάσκουσα την κ. Μητούση, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν έως τις 2 Φεβρουαρίου με τον Β.

Εμβόλιμη εξεταστική ΓΛΩ 303 (Παπαναστασίου, Αμβράζης)

Εμβόλιμη εξεταστική ΓΛΩ 303 (Παπαναστασίου, Αμβράζης)
Η εμβόλιμη εξέταση του ΓΛΩ 303 θα γίνει προφορικά στις 9 Φεβρουαρίου, στις 9.00 π.μ.
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που δικαιούνται να εξεταστούν σε αυτή, θα πρέπει να το δηλώσουν (και) στα δύο μέιλ papana@lit.auth.gr και amvrazis@lit.auth.gr, ώστε οι δύο διδάσκοντες που θα συνεξετάσουν προφορικά το μάθημα να καταρτίσουν το ακριβές πρόγραμμα της εξέτασης.

ΑΕΦ152 (ΛΙΑΝΕΡΗ)

Εξετάσεις ΑΕΦ 152 (A. Λιανέρη) 

 

ΑΕΦ103 (ΛΙΑΝΕΡΗ)

Εξετάσεις ΑΕΦ 103  (A. Λιανέρη)