Διδάσκοντες


Ι.Ναούμ - Ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι αποψινές ώρες συνεργασίας  της Ι. Ναούμ  αναβάλλονται για την Δευτέρα 23 Μαΐου 2022 και ώρες 15:00 έως 17:00 μμ.

Εμβόλιμο μάθημα ΓΛΩ 346, 13.30-16.00, 13 π.κ. Παπαδάμου Ε.

Εμβόλιμο μάθημα ΓΛΩ 346 Τετάρτη 13.30 - 16.00 25/5, 13 π.κ.

ΑΕΦ 101 (ΤΜΗΜΑ ΣΑΡΙΣΧΟΥΛΗ) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ

ΑΕΦ 101 (ΤΜΗΜΑ ΣΑΡΙΣΧΟΥΛΗ) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ

Μάθημα ΔΙΔ ΛΟΓ 040 (αναπλήρωση)

Μάθημα ΔΙΔ ΛΟΓ 040 (αναπλήρωση)
Το μάθημα της Τετάρτης 18/5 θα αναπληρωθεί την Πέμπτη 19/5, 13.30-16.00, αιθ. 112.

Εμβόλιμη εξεταστική ΓΛΩ 367, ΓΛΩ 360 (Διδ. Παπαδάμου Ε.)

Εμβόλιμη εξεταστική ΓΛΩ 367, ΓΛΩ 360 (Διδ.

Ανακοίνωση για το μάθημα ΔΙΔ ΛΟΓ 040 (Διδ. Ε. Χ. Πέτκου)

Το μάθημα της Τετάρτης 11-5-2022 δεν θα γίνει λόγω έκτακτης υποχρέωσης της διδάσκουσας και θα αναπληρωθεί την Πέμπτη 2/6, 13.30-16.00, αίθ. 108.

ώρες συνεργασίας Ι. Ναούμ 05/05/2022

Οι ώρες συνεργασίας της κ.