ΓΣΓ 294 - επείγουσα ανακοίνωση


ΓΣΓ 294

Παρακαλούνται όλοι οι εγγεγραμμένοι στο μάθημα ΓΣΓ294 να αποστείλουν άμεσα e-mail στη διδάσκουσα makritid@auth.gr, δηλώνοντας ότι έχουν εγγραφεί στο μάθημα, καθώς έχει προκύψει πρόβλημα με το σύστημα ηλεκτρονικής γραμματείας.