ΝΕΦ 240 και ΝΕΦ 257 (Τ. Καπλάνης) - Έναρξη μαθημάτων


Τα μαθήματα του κ. Καπλάνη θα ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα (18/2) λόγω απουσίας του διδάσκοντα στο εξωτερικό.