ΑΕΦ 104 (Π. Κυριάκου) - Έναρξη μαθημάτων


ΑΕΦ 104 (Διδάσκουσα: Πουλχερία Κυριάκου)

11-2-2019

Τα µαθήµατα θα αρχίσουν την Πέµπτη 14 Φεβρουαρίου σύµφωνα µε το πρόγραµµα. Πληροφορίες για το µάθηµα έχουν αναρτηθεί στο elearning.auth (η πρόσβαση είναι ελεύθερη). Το κείµενο διατίθεται από το φωτοτυπικό κέντρο του ΑΠΘ (ισόγειο της κεντρικής βιβλιοθήκης) και θα χρειαστεί από το πρώτο µάθηµα.

 

Πουλχερία Κυριάκου