ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΦΩΝΟΛΟΓΙΑΣ


Κωδικός: 
ΓΛΩ 812
Πιστωτικές μονάδες: 
15 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


Διεπίπεδο Μορφοσύνταξης-Φωνολογίας

Σε αυτό το μάθημα εξετάζονται διάφορα φαινόμενα αλληλεπίδρασης μορφοσύνταξης-φωνο-λογίας. Ειδικότερα, φωνολογικοί κανόνες (π.χ. τονισμός, sandhi, κ.ά.) που δείχνουν ευαισθησία στη μορφολογική δομή των λέξεων εξετάζονται υπό το πρίσμα διαφόρων μοντέλων διεπίπεδης αλληλεπίδρασης αλλά και σύγχρονων γλωσσολογικών θεωριών. Έμφαση θα δοθεί επίσης και στην προσωδιακή οργάνωση στοιχείων μεγαλύτερων από τη λέξη (π.χ. κλιτικά, σύνθετες λέξεις, φράσεις, κ.λπ.) αλλά και σε φαινόμενα προσωδιακής μορφολογίας (π.χ. clippings, truncations κ.ά.).

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Καθη... Ρεβυθιάδου Ανθή 2310 997065 303 π.κ.