Δότα Ελένη


Βαθμίδα: 
ΕΔΙΠ
Τηλ.: 
2310 997409
Email: 
dota@lit.auth.gr
Γραφείο: 
309 π.κ.
Ώρες Συνεργασίας: 
Δευτέρα 10.00-12.00, Τετάρτη 11.30-12.30, Πέμπτη 11.30-12.30