ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: NEOEΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ


Κωδικός: 
ΝΕΦ 600
Πιστωτικές μονάδες: 
15 ECTS

Ε. Αραμπατζίδου, Μ. Βασιλειάδη, Μ. Ιατρού, Γ. Φαρίνου-Μαλαματάρη

To μάθημα (σε ενιαίο τμήμα, με διαμοιρασμό της διδασκαλίας σε διδάσκοντες) αποτελεί εισαγωγή σε βασικούς τομείς έρευνας της νεοελληνικής φιλολογίας (Ιστορία/ιστοριογραφία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, μετρική, εκδοτικά ζητήματα, βιβλιολογία), σε θεωρητικές και πολιτι¬σμικές προσεγγίσεις του πεδίου, καθώς και στη μεθοδολογία της έρευνας (έντυπη και ηλεκτρονι¬κή βιβλιογραφία) και της συγγραφής μιας επιστημονικής εργασίας.

Βοηθητικό Υλικό:

Διαδίκτυο και νεοελληνική φιλολογία

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Eπίκ... Αραμπατζίδου Λένα 2310 997860 208/13 ν.κ. Τρίτη 18.00-20.00, Πέμπτη 14.00-16.00
Λέκτ... Βασιλειάδη Μάρθα 2310 997092 208/14 ν.κ. Τρίτη 9.30-11.00, Παρασκευή 9.30-11.00 και κατόπιν ηλεκτρονικής συννενόησης
Επίκ... Ιατρού Μαρία 2310 997453 423 ν.κ. Τετάρτη 12.00-14.00, Πέμπτη 16.00-18.00
Καθη... Φαρίνου-Μαλαματάρη Γεωργία 2310 997135 206 ν.κ. Τρίτη 18.00-20.00, Τετάρτη 11.00-13.00

Γλώσσες