ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: NEOEΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ


Κωδικός: 
ΝΕΦ 600
Πιστωτικές μονάδες: 
15 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος

Λ. Βαρελάς, Μ. Ιατρού, Μ. Μικέ, Γ. Φαρίνου-Μαλαμα­τάρη

To μάθημα (σε ενιαίο τμήμα, με διαμοιρασμό της διδασκαλίας σε διδάσκοντες) αποτελεί εισαγωγή σε βασικούς τομείς έρευνας της νεοελληνικής φιλολογίας (Ιστορία/ιστοριογραφία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, μετρική, εκδοτικά ζητήματα, βιβλιολογία), σε θεωρητικές και πολιτι­σμικές προσεγγίσεις του πεδίου, καθώς και στη μεθοδολογία της έρευνας (έντυπη και ηλεκτρονι­κή βιβλιογραφία) και της συγγραφής μιας επιστημονικής εργασίας.

Βοηθητικό Υλικό:

Ηλεκτρονικές διευθύνσεις για Νεοελληνιστές

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Ομότ... Φαρίνου-Μαλαματάρη Γεωργία 2310 997135 206 ν.κ. Τετάρτη 17.00-18.00
Επίκ... Ιατρού Μαρία 2310 997453 423 ν.κ.
Καθη... Μικέ Μαρία 2310 997124 206 ν.κ. Τρίτη 15.00-16.00, Τετάρτη 11.00-13.00
Αναπ... Βαρελάς Λάμπρος 2310997012 208/4 ν.κ.

Γλώσσες