ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: NEOEΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ


Κωδικός: 
ΝΕΦ 600
Πιστωτικές μονάδες: 
15 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


Τo μάθημα (σε ενιαίο τμήμα, με διαμοιρασμό της διδασκαλίας σε διδάσκοντες/ουσες) αποτελεί εισαγωγή σε βασικούς τομείς έρευνας της νεοελληνικής φιλολογίας (Ιστορία/ ιστοριογραφία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, μετρική, εκδοτικά ζητήματα, βιβλιολογία), σε θεωρητικές και πολιτισμικές προσεγγίσεις του πεδίου, καθώς και στη μεθοδολογία της έρευνας (έντυπη και ηλεκτρονική βιβλιογραφία) και της συγγραφής μιας επιστημονικής εργασίας

Βοηθητικό Υλικό:

Ηλεκτρονικές διευθύνσεις για Νεοελληνιστές

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Επίκ... Μπακογιάννης Μιχαήλ 2310997055 208/17 ν.κ. Κατόπιν ηλεκτρονικής επικοινωνίας
Επίκ... Ιατρού Μαρία 2310 997453 423 ν.κ.
Αναπ... Τικτοπούλου Αικατερίνη 2310 997056 424/Α ν.κ.
Επίκ... Βασιλειάδη Μάρθα 2310 997092 208/14 ν.κ.