ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ - ΘΕΑΤΡΟ


Κωδικός: 
ΛΦΙ 562
Πιστωτικές μονάδες: 
15 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


Μεταδραματικές αναγνώσεις στο ρωμαϊκό δράμα

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Καθη... Φραγκουλίδης Σταύρος 2310 997880 214 ν.κ.