ΛATINIKH ΠOIHΣH I (εξέταση προφορικά)


Κωδικός: 
ΛΦI 162
Πιστωτικές μονάδες: 
12 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


Kείμενα από την εξεταστέα ύλη

H εξέταση είναι υποχρεωτικά προφορική και αναφέρεται σε όλα τα παρακάτω κεί­με­να, ένα από τα οποία αποτελεί πάντοτε το περιεχόμενο διδασκαλίας του μαθήμα­τος:

Horatius, Carmina I-IV

Ovidius, Metamorphoses (η ενότητα Tρωικά, βιβλία XII-XIII.622)

Vergilius, Aeneis I-IV

Παράλληλα θα γίνεται έλεγχος γραμματολογικών γνώσεων για την ιστορία της λατι­νικής λογοτεχνίας.

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Λέκτ... Αντωνιάδης Θεόδωρος 2310997814 202 v.κ.
Καθη... Φραγκουλίδης Σταύρος 2310 997880 214 ν.κ.
Επίκ... Τσιτσικλή Δήμητρα 2310 997106 211 ν.κ.