ΛATINIKH ΠOIHΣH I (εξέταση προφορικά)


Κωδικός: 
ΛΦI 162
Πιστωτικές μονάδες: 
12 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


Kείμενα από την εξεταστέα ύλη

H εξέταση είναι υποχρεωτικά προφορική και αναφέρεται σε όλα τα παρακάτω κείμενα, ένα από τα οποία αποτελεί πάντοτε το περιεχόμενο διδασκαλίας του μαθήματος:

Horatius, Carmina I, ΙΙΙ
Vergilius, Aeneis I-IV

Παράλληλα θα γίνεται έλεγχος γραμματολογικών γνώσεων για την Ιστορία της Λατινικής Λογοτεχνίας

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Επίκ... Τσίτσιου-Χελιδόνη Χρυσάνθη 2310 997373 204 ν.κ. Τετάρτη 5.30-6.30, Πέμπτη 7-8.30