ΛATINIKH ΠEZOΓPAΦIA I


Κωδικός: 
ΛΦI 126
Πιστωτικές μονάδες: 
5 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


1. Σενέκας, Epistulae morales – Dialogi (επιλογή κειμένων)
Θ. Αντωνιάδης

2. Κικέρων, Επιστολογραφία
Δ. Τσιτσικλή 

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Λέκτ... Αντωνιάδης Θεόδωρος 2310997814 202 v.κ.
Επίκ... Τσιτσικλή Δήμητρα 2310 997106 211 ν.κ.