Νέα


UNAM - Convocatoria Primavera 2018- Spring 2018 - Call for applications

Στο πλαίσιο της υφιστάμενης Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας με το Universidad Nacional Autonoma de Mexico γνωστοποιήθηκαν στο Τμήμα Φιλολογίας από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του ΑΠΘ τα συνημμένα αρχεία σχετικά με τη δυνατότητα φοίτησης στο εν λόγω Πανεπιστήμιο σε  προπτυχιακές/κούς φοιτήτριες/φοιτητές, κατά το επόμενο εαρινό εξάμηνο (Ιανουάριος- Ιούνιος 2018).

Απαιτείται η γνώση της Ισπανικής Γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

The Education University of Hong Kong (EdHUK) - Διδακτική πρακτική φοιτητριών/φοιτητών

Στο πλαίσιο της υφιστάμενης Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας με το The Education University of Hong Kong(EdHUK) της Κίνας γνωστοποιήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του ΑΠΘ η παρακάτω αλληλογραφία με τα συνημμένα της που αφορά ανακοίνωση για δυνατότητες διδακτικής πρακτικής φοιτητριών/φοιτητών στο εν λόγω Πανεπιστήμιο, κατά το εαρινό εξάμηνο του 2018.

----

Υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών στο εσωτερικό, ακ. έτους 2015-16 (18.9-20.9.2017)

Γνωστοποιήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας η παρακάτω ανακοίνωση από το Τμήμα Σπουδών του ΑΠΘ.

---

Υποτροφίες Ιδρύματος Fulbright σε Έλληνες Πολίτες, ακ. έτους 2018-19

Γνωστοποιήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας η παρακάτω ανακοίνωση από το Τμήμα Σπουδών του ΑΠΘ.

---

AUF – Ευκαιρίες χρηματοδότησης, υποτροφίες, συνεργασίες

Γνωστοποιήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων ΑΠΘ το παρακάτω μήνυμα της Συντονίστριας για την Γαλλοφωνία στο ΑΠΘ Αναπλ. Καθηγ. κ. Τ. Δημητρούλια.

----

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητές και αγαπητοί φοιτητές,

Attachment: 

Εξετάσεις αλλοδαπών φοιτητών του ΑΠΘ στην Ελληνική Γλώσσα - Ιούνιος 2017

Γνωστοποιήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας από το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ΑΠΘ η συνημμένη ανακοίνωση.

----