Νέα


Οδηγός Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών 2016-17

Tο Τμήμα Σπουδών ΑΠΘ δημιούργησε για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-17 τον Οδηγό Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΑΠΘ.

------

Οδηγός_Μεταπτυχιακών_Σπουδών_ΑΠΘ_2016-17

Προγράμματα ΚΑ2 και τα Erasmus Mundus Action 2 (IKY)

Γνωστοποιήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας  η παρακάτω ανακοίνωση από το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του ΑΠΘ.

----

Γνωστοποίηση Ανάθεσης Καθηκόντων Ιατρών Εργασίας στο ΑΠΘ

Γνωστοποιήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας από το Τμήμα Διοίκησης του ΑΠΘ το συνημμένο αρχείο